Skip to main content

Ny operationsteknik ger fler patienter möjlighet att få nya hjärtklaffar

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 11:59 CET

Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå har börjat använda en ny teknik för operation av förträngda hjärtklaffar. Med denna nya teknik kan nu även patienter som varit för sköra för traditionella klaffoperationer få hjälp.

Sjukdomen aortastenos innebär att hjärtklaffen mellan hjärtats vänsterkammare och aorta är förkalkad eller missbildad. Det får bl.a. till följd att personen drabbas av yrsel, kärlkramp och hjärtsvikt. Utan behandling kan den drabbade dö.

Hittills har operation av aortaklaffarna alltid inneburit att bröstkorgen öppnats helt, den gamla klaffen har skurits ut och ersatts med en mekanisk- eller biologisk klaffprotes, så kallad öppen hjärtkirurgi.  Detta är ett relativt stort ingrepp och kan för äldre och skörare patienter ibland medföra en så hög risk att man tvingas avstå från ingreppet.

Med den nya operationsmetoden kan man med hjälp av kateterteknik ersätta den gamla skadade klaffen med en biologisk klaffprotes via ett mindre snitt i bröstkorgen och utan att använda hjärt-lungmaskin. Den nya metoden gör det möjligt erbjuda behandlingen till patienter som tidigare bedömts för sköra för traditionella operationer.

Den nya tekniken för operation av förträngda aortaklaffar, aortastenos, har under hösten börjat användas vid Hjärtcentrum på universitetssjukhuset i Umeå.

Ett team bestående av läkare och sjuksköterskor har utbildat sig för att starta den nya operationsverksamheten i Umeå. Den första operationen genomfördes i slutat av september förra året. Under hösten har sammanlagt tretton patienter behandlats.

Trots att det rör sig om svårt sjuka patienter har samtliga ingrepp gått bra och alla patienter är i livet. En av patienterna drabbades av postoperativa komplikationer, dock inte av livshotande slag.

Den nya kateterburna tekniken är tekniskt avancerad och tills vidare ska den betraktas som ett komplement till traditionell kirurgi som även fortsättningsvis kommer att utgöra den absoluta majoriteten av hjärtklaffingrepp.

Hjärtcentrum planerar att genomföra cirka 25 – 30 ingrepp med den nya tekniker per år tills metoden har utvärderats ytterligare.

Mer information lämnas av:

Verksamhetschef Ulf Näslund, Hjärtcentrum, 090-785 36 00 alt. 070-514 63 22
Medicinsk chef Anders Holmgren, Thoraxkirurgi, 090-785 36 59.