Skip to main content

Ny organisation och nya chefer i landstinget

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2015 12:00 CEST

Nu är det klart hur chefsgruppen ska se ut i den nya organisation för landstinget som landstingsdirektör Anders Sylvan nyligen presenterade och som ska vara genomförd innan årsskiftet.

Verksamhetsområdena medicin, kirurgi och regionvård ska slås ihop till ett verksamhetsområde.

– En av anledningarna till förändringen är ökade förväntningar från våra patienter, ett ökat krav på specialisering och en skenande kostnadsutveckling, säger Anders Sylvan, landstingsdirektör.

– Det här är en förändring som kommer att skapa förutsättningar för en mer flödesorienterad sjukhusvård och att möta en medicinsk utveckling i högt tempo med rätt kompetensförsörjning säger Anders Sylvan.

Med omorganisationen hoppas man kunna åstadkomma bland annat en gemensam praxis genom standardiserade vårdförlopp, långsiktigt hållbar arbetsfördelning som tillvaratar medarbetarnas kompetens, god arbetsmiljö och attraktiva arbetsplatser.

– Vi hoppas kunna möjliggöra en läns-, region- och högspecialiserad vård genom arbetsfördelning inom länet för att möta en kommande regionbildning, säger Anders Sylvan.

Ny ledningsgrupp
Det nya verksamhetsområdet får en gemensam ledningsgrupp. Nuvarande chefsgruppen ombildas och en hälso- och sjukvårdsdirektör samt två biträdande hälso- och sjukvårdsdirektörer tillsätts.

Till hälso- och sjukvårdsdirektör har Ann-Christin Sundberg utsetts, idag är hon chef för verksamhetsområde Regionvård. Hälso- och sjukvårdsdirektören får linjeansvar för verksamheten, personal- och ekonomiansvar samt blir föredragande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Jonas Claesson blir en av de två biträdande hälso- och sjukvårdsdirektörerna, idag är han chef för verksamhetsområde Kirurgi. Den nya rollen innebär bl.a. ett produktions- och processansvar samt ansvar för kvalitet- och patientsäkerhetsfrågor.

– Den andra tjänsten som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör är ännu inte tillsatt men detta ska göras snarast möjligt via internrekrytering, säger Anders Sylvan.

Denna biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör får ett särskilt ansvar för samverkansfrågor och det viktiga samarbetet med primärvården, Umeå universitet, länets kommuner, norra regionen och andra intressenter regionalt och nationellt

Mot nya uppdrag
Idag kom beskedet att Jennie Liling-Ståhl, chef för verksamhetsområde Medicin, fått en tjänst som områdeschef för opererande och onkologisk verksamhet i Region Örebro och därmed lämnar Västerbottens läns landsting.

– Jag vill jag gratulera Jennie Liling-Ståhl till det nya utmanade chefsjobbet och önska henne lycka till. Det är en omtyckt och mycket kompetent kollega som nu går vidare mot nya utmaningar och vi kommer att sakna henne, säger Anders Sylvan.

 

Mer information: Anders Sylvan, landstingsdirektör telefon 072-707 72 50

Vänligen,
Malin Åberg
Kommunikationsstaben