Skip to main content

Ny studie ska upptäcka farliga kärlplack

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 10:01 CET

Christer Grönlund gör ultraljud av halskärlen.

Stroke och hjärtinfarkt är två av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. Om vi på förhand kunde förutse vilka som riskerar att drabbas skulle många sjukdomsfall kunna stoppas i tid. Nu hoppas Christer Grönlund, forskare vid Norrlands universitetssjukhus, utveckla diagnostiken med ett förfinat ultraljud. 

– Stroke och hjärtinfarkt orsakas vanligtvis av en blodpropp som uppstår när plack i kärlen går sönder och innehållet täpper igen blodflödet. Bildas en blodpropp i hjärnan eller i hjärtat blir läget livshotande för patienten, berättar Christer Grönlund.

Farliga plack svårast att upptäcka

Christer Grönlund är docent i medicinsk teknik och sjukhusingenjör vid Centrum för Medicinsk Teknik och Strålningsfysik (CMTS) och Medicinsk teknik - Forskning och utveckling (MT-FoU) vid Västerbottens läns landsting. Med anslag från landstinget och Vetenskapsrådet ska han utveckla ultraljudstekniken så man kan få en större förståelse för placken. Syftet med forskningen är att ta fram metoder för att kunna skilja på olika typer av plack, och kunna förutse vilka som riskerar att gå sönder och orsaka blodproppar, stroke och hjärtinfarkt.

– Vi vet från tidigare studier att det finns olika typer av plack; både stabila plack som är relativt ofarliga och plack som är instabila, säger Christer Grönlund.

– Det är de instabila som riskerar att gå sönder. Tyvärr är de både farligast och svåra att upptäcka och idag har vi ingen effektiv metod för att göra det.

Förbättrat ultraljud ska visa mer

I Västerbottens län undersöker landstinget alla 40-, 50- och 60-åringar som en del i det förebyggande hälsoarbetet. I Vipviza, en interventionsstudie som utgår från VHU, undersöks bland annat halskärlen med ultraljud för att upptäcka återförkalkning.

– I denna studie lär vi oss mycket om plack i tidig åderförkalkning, men efter undersökningen kan själva bilden i stort sett bara visa om individen har plack eller inte. Vi vet inget om placken faktiskt kommer gå sönder och orsaka en propp.

I studien som nu görs i nära samarbete med Vipviza ska Christer och hans kollegor på CMTS MT-FoU på Norrlands universitetssjukhus arbeta för att förbättra ultraljudstekniken så att analysen blir mer specifik både på att upptäcka och identifiera olika typer av plack.

– De metoder som idag finns för att studera plackens karaktär är trubbiga och ospecifika och därför ska vi försöka vässa verktygen så att vi får ut så mycket information om placken som möjligt, förklarar han.

Tidigare kunskap om placken kan hindra sjukdomsfall

Framförallt handlar det om metoder kring hur man på bästa sätt hittar placken, och hur man bedömer plackens vävnadssammansättning. En central mekanism i arbetet är att utnyttja hjärtats pulsslag för att förbättra känsligheten i metoderna.

– Vår förhoppning är att vi i framtiden ska kunna få så mycket information från ultraljudsundersökning av kärlplacken att vi kan identifiera de skadliga placken och ge förebyggande behandling (och eventuell medicinering), långt innan placken faktiskt orsakat någon skada.

– På så sätt hoppas vi kunna undvika många fall av stroke och hjärtinfarkt och spara mycket lidande för patienterna, avslutar Christer Grönlund.

Fotnot:
Christer Grönlund ingår i forskargruppen kring Vipviza. Vipviza bygger på hypotesen att en bild av ”tyst” åderförkalkning gör patienten mer motiverad att ändra sin livsstil. gruppen ingår också bland andra Ulf Näslund, professor i kardiologi, som också han fått ett spjutspetsanslag för sin forskning och Margareta Norberg, som nyligen fick fyra miljoner kronor i anslag från Vetenskapsrådet.

Kontaktperson:
Christer Grönlund
090-785 40 85, 070-33 04 544
christer.gronlund@vll.se

Vänliga hälsningar
Sally Carlsson Cloodt
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-546 75 40

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum