Skip to main content

Ny verksamhet i Umeå för länets barn och ungdomar med ätstörningar

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 12:10 CEST

I dag, fredag den 12 oktober, inviger landstinget en ny verksamhet för att behandla ungdomar med ätstörningar. Den nya verksamheten, som är den första i sitt slag norr om Stockholm, kallas för multifamiljeterapi och är en insats som är tillgänglig för familjer från hela länet.

Våga utmana sin sjukdom

Metoden är en manualiserad mellanvårdsform och  ett komplement till ordinarie ätstörningsbehandlingar som sker på närmsta Bupmottagning i länet ex Lycksele och Skellefteå. Målet med multifamiljeterapin är att hjälpa familjerna att klara av ätstörningsproblemen, att kunna stödja den sjuka ungdomen att klara av att äta och våga utmana sin sjukdom och därmed gå vidare med det vanliga livet.

– Med hjälp av multifamiljeterapi försöker vi skapa ett socialt sammanhang med andra familjer i samma situation, och därmed motverka social isolering för både patient och familj. I och med detta blir det lättare att finna nya lösningar som ligger utanför sjukvården, förklarar specialistsjuksköterska Gunnar Skytt vid BUP:s länsenhet för specialiserad ätstörningsbehandling för unga -SÄBU

Erfarenheterna av multifamiljeterapi visar att det skapas ett gynnsamt klimat när flera familjer tillsammans arbetar intensivt med gemensamma problem. Det ger möjligheter att göra betydelsefulla förändringar under relativt kort tid i jämförelse med familjeterapi med en familj i taget.

Behandlingsprogrammet

Behandlingsgruppen består av 5-8 familjer, som träffas totalt 10-11 dagar under ett år. Behandlingen börjar med fyra intensiva dagar. Därefter träffas gruppen ytterligare 6-7 dagar som är utspridda under ett år.

Inom multifamiljeterapin är tanken att deltagarna ska utveckla sin kunskap om sjukdomen och sin förståelse för de drabbade, för de svårigheter som familjen har fastnat i samt hitta verktyg för att bryta låsta mönster och genom olika samspelsövningar få upplevelsebaserade erfarenheter.

Slutligen ska den multifamiljeterapin, genom konkreta övningar, lära deltagarna att använda de nya erfarenheterna.

Verksamheten håller till i BUP:s lokaler på Aktörgränd 16, Umedalen, Umeå.

Mer information om multifamiljeterapin lämnas av:

- kurator Lena Lundqvist, telefon 090-785 66 33.
- behandlingsassistent Åsa Parkle, 090-785 66 72.
- psykolog Jonna Juniwik , 090-7856678 
- psykolog Lena Andersson, 0910-771923