Skip to main content

Nya metoder att behandla cancer vid Nus

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2017 08:50 CET

Ny forskning visar att bildgivande magnetresonansteknik, MRI, ger väsentligt mer information om tumörer än äldre metoder. Det gör det lättare att skräddarsy behandlingen efter varje cancerpatients sjukdom.

Nu etablerar projektet Skonsam strålbehandling helt nya metoder, där en individuell cancerbehandling ska ge både bättre resultat och mindre biverkningar för patienten. Projektet innebär att MRI-teknik införs i strålbehandlingen för fyra patientgrupper på fyra universitetssjukhus.

Nu inför Norrlands universitetssjukhus i Umeå tekniken i behandlingen av cancer i bäckenregionen, Akademiska sjukhuset i behandlingen av cancer i hjärna och övre delen av huvudet, Sahlgrenska universitetssjukhuset i behandlingen av cancer i huvud och nacke och Region Skåne i behandlingen av cancer i prostata.

I projektet Skonsam strålbehandling kraftsamlar svensk sjukvård och industri för att ta fram en lösning så att MRI helt ska kunna inkorporeras i flödet kring strålbehandling på sjukhusen. Projektet finansieras med totalt 28 miljoner kronor, där innovationsmyndigheten Vinnova bidrar med 11,2 miljoner kronor och medverkande landsting och företag med resten.

Västerbottens läns landsting ansvarar tillsammans med Umeå universitet för projektledning och projektkoordinator samt processen för att implementera tekniken, ledd av sjukhusfysiker Joakim Jonsson.

Mer information:
Projektledare Simon Lindgren, telefon: 070-284 55 45, e-post: simon.lindgren@vll.se
Sjukhusfysiker Joakim Jonsson, e-post: joakim.jonsson@vll.se

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum