Skip to main content

Nya operationssalar stärker patientsäkerhet och arbetsmiljö

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2017 15:02 CEST

Alla operationssalar har fått ett nytt system som hjälper personalen att styra allt i rummet. Avdelningschef för kirurgoperation Gunnel Johansson visar displayen.

Operation 3 har under sommaren renoverats och byggts om. Nu öppnar nya operationssalar på Norrlands universitetssjukhus som förbättrar både arbetsmiljön och patientsäkerheten genom större utrymmen och unika tekniska uppgraderingar.


Under elva veckor har operation 3 på våning 5 renoverats. Resultatet får patienterna ta del av från den 29 augusti. De möter fem nyrenoverade operationssalar och en helt nybyggd.

– Operationssalar är en bristvara. Skulle det bli exempelvis en vattenskada och en operationssal måste stänga berörs 15 till 20 patienter i veckan. Nu får vi en reserv som kan utnyttjas och risken att operationer inte blir av minskas, säger verksamhetschefen för Operationscentrum Niklas Lindberg.


Utvecklad teknik kräver utrymme

Storleken på operationssalarna har ökat för att tillgodose behovet i dag och i framtiden. Mycket har hänt sedan salarna byggdes på 1980-talet.

– I dag behöver vi mycket större salar. Det är mer tekniska apparater som krävs och vi har haft det trångt. Genom renoveringen har vi använt större ytor till salarna. Det här gör stor skillnad i vårt arbete, säger avdelningschef för kirurgoperation Gunnel Johansson.

Tekniken på operationssalarna har förbättrats. I salen för robotkirurgi har ett speciellt ljus satts in för att det ska bli lättare för personalen att titta mellan skärmarna och fler salar har uppgraderats till högventilationssalar för extra infektionskänsliga operationer.

Alla salar har fått ett nytt system som hjälper personalen att via en display kontrollera och styra allt från salens temperatur till att bland annat mäta hur ofta dörren till salen öppnas.

– Om vi märker att patienter får infektioner kan vi spåra var det kommer ifrån genom uppgifterna vi har om varje rum vid varje enskild operation, säger Gunnel Johansson.


Mindre hantering av formalin

För att minska användningen av formalin, som är cancerframkallande, finns genom ett samarbete med patologen en vakuumpaketerare som används för de prover som ska skickas vidare för provtagning. I ett slutet system mäter maskinen upp hur mycket formalin som behövs och paketerar provet och personalen slipper själva hälla det i behållare som tidigare.

För att underlätta ytterligare för personalen finns även en maskin som gör hanteringen av vätskor enklare. Påsar med vätskor eller blod som tidigare lades i kartonger för att fraktas från operation kan nu istället placeras i en maskin som skär upp och tömmer påsen och bara behållaren behöver slängas. En maskin som i nuläget i Umeå bara finns på operation 3.

Verksamheten igång under renoveringen

På operation 3 sker allmän kirurgi där även kärlkirurgi ingår, urologi och gynekologi. Främst handlar det om olika typer av cancer. Under sommartid är antalet operationer färre än normalt, vilket är anledningen till att renoveringen och ombyggnationen schemalagts under sommarmånaderna. De operationer som var planerade har ändå kunnat genomföras på andra avdelningar.

– Vi har kunnat ha elektiv kirurgi på kvällstid och lånat salar på handkirurgen, thorax, plastikoperation och ortopedoperation, säger Gunnel Johansson.

Arbetet med renoveringen tog lite över två månader från den 1 juni och det har pågått dygnet runt både vardagar och helger. Totalt arbetade närmare 150 personer med operation 3. Förarbetet inför renoveringen började redan för ett år sedan. Då gick personalen igenom hela våningen och allt som behövde åtgärdas eller förbättras dokumenterades.

Förra sommaren gjordes ett rum om till en operationssal för robotkirurg samtidigt som läkemedelsrummet på våningen renoverades. Efter sommarens renovering finns nu totalt sju operationssalar.

– Detta görs för att långsiktigt och strategiskt stärka universitetssjukhusets möjligheter till att vara nationellt konkurrenskraftigt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg.


För mer information

Gunnel Johansson, avdelningschef för kirurgoperation Västerbottens läns landsting
090-785 11 40, 070-573 11 40

Niklas Lindberg, verksamhetschefen för Operationscentrum Västerbottens läns landsting
090-785 35 00, 070-611 94 64

Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör Västerbottens läns landsting
090-785 73 26, 070-514 45 32

Göran Isacson, projektledare från Tyréns
010-452 29 21

Vänliga hälsningar

Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 74 67

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum