Skip to main content

Nya regler för mobiltelefoner och bärbara datorer på länets vårdinrättningar

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 09:14 CET

Landstinget har infört nya regler för användningen av mobiltelefoner och bärbara datorer på länets sjukhus, sjukstugor och hälsocentraler. De nya reglerna innebär att det är tillåtet att använda mobiltelefoner och bärbara datorer på fler platser än tidigare.

– Mobiler och datorer är numera tillåtna nästan överallt om man respekterar ett säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter till alla typer av medicinteknisk utrustning, säger Jan Jonsson, medicinteknisk ingenjör på landstingets medicinsk teknik i Umeå.

Just nu pågår uppsättningen av tydliga förbudsskyltar på de platser där det är förbjudet att använda mobiltelefoner och andra typer av radiosändare.

Det kommer att finnas två typer av förbudsskyltar;

en skylt som visar zonförbud, dvs. en zon eller avdelning med totalförbud att använda mobiltelefoner en skylt som säger stäng av mobilen när en undersökning eller en
behandling pågår.

Inom apparatintensiva verksamheter av intensivvårdskaraktär kommer det även i fortsättningen att vara förbjudet att ha mobiltelefoner och andra radiosändare påslagna.

Tillåtet-skyltar kommer, om det är möjligt, att sättas upp för vissa utrymmen inom förbudszonerna. Verksamheten har då gjort en riskbedömning, som innebär att det är tillåtet att använda mobiltelefoner i vissa markerade utrymmen t.ex. personalrum och anhörigrum.

I röntgenundersökningsrum, i operationssalar och vissa akutrum och behandlingsrum kommer det att vara förbjudet att använda mobiltelefoner när en undersökning eller behandling pågår.

– Där det finns risk för att patienter kan komma till skada om medicinteknisk utrustning störs, har vi förbud. Annars inte, förklarar Jan Jonsson.

Bärbara datorer
När det gäller privata bärbara datorer är läget lite mer komplicerat, eftersom man även måste ta hänsyn till elsäkerheten.

Datorer anslutna till trådlöst nätverk, typ 3G, får användas av patienter när de inte är kopplade till någon form av medicinteknisk utrustning.

När en patient är kopplad till medicinteknisk utrustning som t.ex. är livsuppehållande, får av man, av elsäkerhetsskäl, inte ha en dator kopplad till elnätet, närmare patienten än 1,5 meter.

Går datorn på batteri gäller samma säkerhetsavstånd som för mobiltelefoner, dvs. 1,5 meter till medicinteknisk utrustning.

Information till patienter
Varför finns då ett förbud mot mobiltelefoner och bärbara datorer?

Det som kan hända är t.ex. att utrustning kan störas, stanna av eller börja skena. Den kan också börja visa felaktiga mätvärden, t.ex. puls- och blodtrycksvärden, som i sin tur kan leda till att patienten får fel medicin eller behandling.

- Vi litar på att personalen tar till sig de nya reglerna och att man också informerar patienterna om vad som gäller, understryker Jan Jonsson.

Vi bifogar det informationsblad som kommer att finnas på vårdavdelningarna för utdelning till patienter.

(See attached file: Informationsbroschyr Mobiltelefoni_2011.pdf)

Mer information till media lämnas av medicinteknisk ingenjör, Jan Jonsson,
090-785 41 26 eller 070-877 41 26.