Skip to main content

Nya rutiner genom ny reception på Norrlands universitetssjukhus

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2017 08:05 CEST

Från den 21 augusti är Reception västra entrén öppen. Här möts besökarna av administratörerna Sofie Kvarnström, Sara Göransson, Hannah Mella och Maria Sandström. Till höger står Karolina Hammarbäck som är avdelningschef för patienttransport.

På måndag öppnar Reception västra entrén vid Norrlands universitetssjukhus. En gemensam satsning mellan olika mottagningar för effektivare besök och mer utrymmen för patientrum.

Nu börjar nya rutiner som ska göra det enklare och effektivare för patienter att besöka Medicincentrum, Hjärtcentrum, klinisk fysiologi eller arytmienheten. Från och med den 21 augusti är det i den nya receptionen i västra entrén som patienter till dessa mottagningar ska anmäla och betala sitt besök.

– Det här hjälper dig som patient eftersom det är lätt att hitta den första instansen. Du har sedan informationsdisken och entrévärdarna intill som du kan få hjälp av om du har svårt att hitta till din mottagning, säger Karolina Hammarbäck som är avdelningschef för patienttransport. 

Orsaken till den gemensamma receptionen är, förutom fördelarna för patienterna, att ge mottagningarna möjlighet att frigöra personalresurser till andra uppgifter. Mottagningarna får även mer utrymmen eftersom platserna där receptionerna tidigare var istället kan användas som patientrum.

Informationsdisken är öppen för alla

Reception västra entrén består av två delar. En renoverad informationsdisk för allmän information som invigdes i mitten av juni och en nybyggd del där fyra personer arbetar med anmälningar och betalningar.

– Genom en central reception vet vi att alla patienter får samma information och kan arbeta med servicenivån på ett annat sätt, säger Karolina Hammarbäck.

Förhoppningen är att fler kliniker ska ansluta sig framöver.

– Det är tanken inom några år och det är frivilligt för klinikerna. För patienterna är det bra om fler ansluter sig för även om de besöker oss flera gånger och ska till olika mottagningar behöver de bara komma hit. Sen får de hjälp, säger Karolina Hammarbäck.

Fördelar för både patient och verksamhet

Medicincentrum och Hjärtcentrum har i många år drivit frågan om en gemensam reception.

– Det här har vi sett fram emot. Medicincentrum har haft en reception för tre mottagningar och det har varit förvirrande för patienter. Dessutom har lokalen inte varit anpassad till en sådan genomströmning av patienter, säger avdelningschef för Medicincentrums öppenvård Ulla-Greth Lundqvist.

För Hjärtcentrums del är det liknande fördelar då man tidigare också haft en reception för flera verksamheter inom kliniken. Patienter har tidigare behövt anmäla sig vid hjärt-kärlmottagningen även om de skulle besöka exempelvis klinisk fysiologi. 

– Vi har problem med trånga lokaler och det var inte logistiskt logiskt att patienterna skickades runt. Vi tycker att det här är en bra lösning både för patienterna och vår verksamhet, säger avdelningschefen för hjärt- och kärlmottagningen Marie Lidgren.

På grund av ombyggnationer på Nus har vissa mottagningar tillfälliga lokaler. Då kan patienterna i nuläget välja om de vill anmäla sig i Reception västra entrén eller direkt på mottagningen. Om de anmäler sig direkt på mottagningen kan de inte betala på plats utan får en faktura.

Det handlar om njurmottagningen och medicinmottagningen som är i paviljongen intill infektionskliniken samt Medicincentrums dagvård, gastroteamet och AK-mottagningen i byggnad 27.


För mer information

Karolina Hammarbäck avdelningschef för patienttransport
090-785 01 21, 070-515 79 90

Marie Lidgren avdelningschef för hjärt- och kärlmottagningen
090-785 36 05

Lundqvist Ulla-Greth avdelningschef för Medicincentrums öppenvård.
090-785 18 16, 072-560 18 16


Med vänlig hälsning
Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum