Skip to main content

​Nytt arbetssätt för Hjälpmedel Västerbotten

Pressmeddelande   •   Jan 02, 2018 10:00 CET

Hjälpmedel Västerbotten inför ett nytt sätt att arbeta gentemot sina kunder, som till största del är länets kommuner. Det sker i nya och verksamhetsanpassade lokaler i Umeå och i samband med att den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i träder i kraft vid årsskiftet.

– Det är kunderna som ska prioritera vårt arbete, om det ska utföras inom en arbetsdag eller om det kan vänta en stund, säger verksamhetschef Peter Rönnholm.

I Västerbotten tillämpas lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård fullt ut från den 3 april. I korthet går den ut på att kommuner och landsting ska samarbeta bättre kring de utskrivningsklara patienterna.

Prioritering från kunder

Med sitt nya sätt att prioritera verksamheten ska Hjälpmedel Västerbotten mer effektivt kunna planera och stödja sina kunder, kommunerna och klinikerna inom landstinget, bland annat så att patienterna så snart som möjligt, kan skrivas ut från sjukhusen.

– Det är kunderna som ska prioritera vad som ska utföras omgående, vi har tillsammans med kunderna kommit överens om vad omgående betyder, förklarar Peter Rönnholm.

– Till exempel måste vi omgående kunna leverera en syrgaskoncentrator eller åtgärda något som är viktigt för att en brukare ska klara sig i hemmet. Annat kanske kan vänta beroende på brukarens situation.

Sedan en tid tillbaka har Hjälpmedel Västerbotten samlat nästan all verksamhet i ombyggda lokaler på Mariehems centrum i Umeå. På tre våningsplan ryms allt från hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker till handläggare, administratörer och lagerpersonal.

Flyttlasset gick

2016 flyttade också stora delar av lagret från Skellefteå till ett 4 500 kvadratmeter stort lager i Umeå, där också reparation och rekonditionering av hjälpmedel kan ske.

– Tidigare köpte vi rekonditioneringstjänster, i dag gör vi det mesta själva. Vi är mer oberoende i dag och kan till och med göra det till en lägre kostnad än tidigare, säger Peter Rönnholm.

Bättre logistik

Också logistiken har förbättrats. Tidigare hade man en leveranssäkerhet på cirka 75 procent, det vill säga att rätt produkt kommer fram i rätt tid.

– I dag ligger vi på 90 procent, en siffra vi inte varit i närheten av tidigare.

Innan flytten transporterades allt som skulle levereras till inlandet från lagret i Skellefteå via Umeå, som var ett nav. Nu skickas allt direkt från lagret i Umeå.

– Antalet körda mil har minskat betydligt. Faktum är att transportkostnaderna har halverats, säger Peter Rönnholm.

Mer information:

Peter Rönnholm, verksamhetschef Hjälpmedel Västerbotten, 090-785 74 08

Hälsningar
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum