Skip to main content

Nytt arbetssätt på akutmottagningen i Skellefteå

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2016 08:57 CEST

Marita Bergmark, Åsa Forsman och Sara Lindström finns på plats på akutmottagningen i Skellefteå.

Under tre månader pågår ett test på akutmottagningen i Skellefteå. Målet är att äldre patienter ska få en trygg och individanpassad omvårdnad och på sikt minska inläggningarna på lasarettet.

Testet som startade den 1 september är en del av projektet Framtidens Skellefteå lasarett, och en betydelsefull del av det akuta flödet på lasarettet.

– För personalen på akutmottagningen känns arbetet utmanande och roligt. I framtidens sjukvård måste vi arbeta med ett personcentrerat synsätt, göra våra besökare mer delaktiga i vården och beslut som rör den enskilda individen, säger biträdande avdelningschef Christina Vikström.

Effektivisera och individualisera

När patienten kommit in till akuten, antingen via ambulans eller via mottagningen, och fått hjälp av sjukvårdspersonalen stiger vårdsamordnaren in som ett stöd för patienten. Deras arbetsuppgifter består bland annat av att prata med närstående, ringa hemsjukvård, skapa en planering och ordna med hjälpmedel.

– Att vi finns på plats gör hela processen för patienten mer effektiv. Vårdpersonalen har ibland flera patienter samtidigt och då finns vi där som ett stöd. Många patienter som exempelvis lider av kognitiv svikt är inte lätta att förstå via telefonen, men via fördjupat samtal och träff med anhöriga kan vi erbjuda en bättre vårdupplevelse för patienten, säger Marita Bergmark, vårdsamordnare.

Med hjälp av en vårdplan tillvaratas personens resurser, behov och önskningar och ansvarsfördelningen tydliggörs mellan olika vårdaktörer.

De sköra äldre

Marita Bergmark, Sara Lindström och Åsa Forsman är de vårdsamordnare som deltar i testet som genomförs i tre månader på Skellefteå lasarett. De finns på plats på akutmottagningen på vardagar och möter äldre patienter som sökt vård. I dag är det en ökande patientgrupp med en hög vårdkonsumtion som ofta behöver extra tillsyn.

Äldre spåret kallas testet vars bakgrund ligger i ett beslut om att säkerställa att den sköra äldre människan kan åldras med värdighet och respekt. Den sköra äldre personen definieras som hemmaboende personer, multisjuka, med komplexa hälsoproblem eller kronisk sjukdom.

Vårdsamordnarens arbetsuppgifter:

  • Kartlägga resurser och behov hos den äldre.
  • Delta i teambedömning för att säkerställa en trygg och säker hemgång.
  • Ge råd och stöd till patienten.
  • Se till att det finns en planering för eventuell fortsatt vård.
  • Vid behov följa upp via telefon eller hembesök.
  • Vid inskrivning på sjukhus startas vårdplanering redan på akutmottagning.

Mer information

Christina Vikström, biträdande avdelningschef akuten, 072-747 14 06
Marita Bergmark, vårdsamordnare, 072-511 42 30
Elenor Granström, vårdutvecklare, en del av Framtidens Skellefteå lasarett 070-323 97 56

Vänliga hälsningar
Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
073-049 46 53

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum