Skip to main content

Nytt arbetssätt på akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 13:39 CEST

Akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus kommer att bemannas med akutläkare dygnet runt från och med 10 oktober.

Ett nytt arbetssätt införs på akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus från och med den 10 oktober. Det innebär att akutläkare kommer att bemanna akuten både dag och natt, schemalagda precis som undersköterskor och sjuksköterskor efter besöksfrekvens. Det leder till förbättringar för både patienter och personal.

I nuläget bemannas akuten med läkare från kliniker på sjukhuset på dagtid och med akutläkare nattetid, men från och med 10 oktober får akuten en fast läkarstab dygnet runt.

– Med det nya arbetssättet får personalen bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar att ge patienterna vad de vill ha: ett professionellt omhändertagande på bästa sätt inom rimlig tid. Förhoppningsvis förbättrar vi flödet genom akutmottagningen och överlämningar till vårdavdelningarna, säger Erika Nilsson, akutläkare och medicinsk chef vid Akutsjukvården Västerbotten.

Akutläkare bedömer och omhändertar
Precis som tidigare får patienten först träffa en sjuksköterska för triagering. Med start 10 oktober bedömer och omhändertar akutläkare kirurg- och ortopedpatienter enligt behandlingsriktlinjer för vanliga åkommor.

– Det nya standardiserade arbetssättet minskar variationen i omhändertagandet av patienter. Det ger oss också bättre möjligheter att utveckla och förbättra verksamheten, säger Anna Cahier, verksamhetschef för Akutsjukvården Västerbotten.

Medicinjouren kommer tills vidare att finnas kvar, och även för övriga sjukhuskliniker kommer samarbetet att fungera som tidigare.

– Det här är en förändring som landstingledningen står bakom. Arbetet kommer att följas upp och utvecklas kontinuerligt i dialog med verksamhetens medarbetare, säger Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Om en patient som kommer till akutmottagningen inte behöver läggas in, men senare följas upp, kan de redan när de lämnar akuten få en tid för återbesök. Till en början kommer det bara att gälla ortopedpatienter, men förhoppningsvis blir det snart möjligt även för fler kliniker.

– I början av nästa år kommer vi att göra en summering och därefter besluta om när och hur det nya arbetssättet ska införas även med andra kliniker, säger Jonas Claesson.

Mer information
Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, 090-785 72 55

Vänliga hälsningar
Anja Hansen Knutsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum