Skip to main content

Nytt centrum för ärftliga hjärt- kärlsjukdomar i Umeå

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 14:20 CET

Den 23 februari invigs Centrum för kardiovaskulär genetik vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Verksamheten, som är unik i sitt slag i landet, arbetar för att förebygga sjuklighet och död i vissa starkt ärftliga kardiovaskulära sjukdomar (hjärt- kärlsjukdomar). Exempel på dessa är ärftlig förhöjning av blodkolesterol, ärftlig förtjockning av hjärtmuskeln eller ärftliga tillstånd med hjärtrytmrubbning med risk för plötslig död. Målet är att erbjuda kunskap och tjänster till hela landet.

Hjärt- kärlsjukdomar är den sjukdomsgrupp som orsakar flest dödsfall i Sverige idag. Antalet personer med de ärftliga varianterna är inte så många i rutinsjukvården, men dessa sjukdomar är ändå relativt vanliga bland befolkningen i stort. I dagens sjukvård finns det brister när det gäller att utreda och ta hand om patienter och familjer med ärftliga hjärt- kärlsjukdomar. Det uppmärksammas inte alltid att det rör sig om ärftliga sjukdomar och man erbjuder inte utredning av släktingar, vilket bör göras för att hitta och eventuellt behandla sjuka individer. DNA-analyser har dessutom varit kostsamma och tidskrävande. En del ärftliga hjärt- kärlsjukdomar kan drabba relativt unga, till synes friska och symptomfria individer, ibland med plötslig död som följd.

– Detta är tragiskt eftersom vi ofta känner till hur dessa sjukdomar nedärvs och vilka sjukdomsgenerna är. Med det nya centret har vi samlat all den kompetens och erfarenhet som finns i Umeå inom fältet och får därför helt andra förutsättningar att ställa tidiga diagnoser och ge effektiv terapi säger Ulf Näslund, verksamhetschef för Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus.

Familjer med ärftliga kardiovaskulära sjukdomar kommer att erbjudas diagnostik, genetisk vägledning, deltagande i kontrollprogram och behandling. De kommer även att få kunskap om sin sjukdom.

– Den nya laboratorieutrustningen håller dessutom väldigt hög standard, vilket gör att vi numera kan göra egna DNA-analyser, i större omfattning och i mycket högre hastighet än tidigare. Tidigare skickades en stor andel av proverna utomlands säger Ulf Näslund.

Centrum för kardiovaskulär genetik är resultatet av en kraftsamling över klinikgränserna, där kompetens inom ärftliga sjukdomar länkats samman. Involverade kliniker är Hjärtcentrum, barn- och ungdomsmedicin samt klinisk genetik. Vid Norrlands universitetssjukhus finns bred kunskap inom hjärta-kärl och under det senaste decenniet har man även utvecklat stor kompetens inom molekylärgenetik. Detta i kombination med ett omfattande internationellt kontaktnät samt utvecklingen inom apparatur, logistik och metod, ger unika förutsättningar för att Centrum för kardiovaskulär genetik kan etableras just i Umeå. Motsvarande verksamheter finns bland annat i England, Frankrike och USA.

För mer information kontakta:

Ulf Näslund
verksamhetschef, Hjärtcentrum
tfn: 090-785 36 00, 070-514 63 22


Hälsningar
Thomas Jonsson
Informationsfunktionen
Västerbottens läns landsting
090-785 18 48, 070-612 18 48