Skip to main content

Ökad samverkan mellan Västerbottens läns landsting och Dorotea kommun

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 13:00 CEST

En avsiktsförklaring har idag, tisdag,  träffats om utvidgat samarbetet mellan Dorotea kommun och landstinget i Västerbotten. I avsiktsförklaringen erbjuder kommunen landstinget att nyttja två vårdplatser för närsjukvård vid något av kommunens särskilda boenden. Dessutom ska akutsjuksköterskebemanning finnas för att erbjuda invånarna möjlighet till akuta åtgärder dygnet runt, alla dagar i veckan.

Nyttjandet av vårdplatserna prioriteras av allmänläkare och avser patienter som inte kan vårdas hemma men som inte behöver specialistvård på sjukhus. Det kan handla om akuta eller kroniska åkommor, rehabilitering och vård i livets slutskede.

Under jourtid, och efter hänvisning av jourhavande allmänläkare, kommer tjänstgörande sjuksköterska också kunna erbjuda möjlighet för akuta besök. Dessa kan omfatta såromläggning, byte av urinkateter, läkemedelsdelning eller provtagning.

Landstinget ersätter kommunen

- Denna lösning är inte den som vi hoppats på, men vi kan inte bara undanhålla doroteaborna deras möjlighet och rättighet till dessa vårdplatser och dygnet runtmottagning, säger kommunstyrelsens ordförande Greger Lindqvist (S). När det gäller finansieringen erbjuder landstinget en ersättning som täcker kostnaderna för den verksamhet de vill köpa och vid årsskiftet börjar hemsjukvården på att jobbas in i den kommunala verksamheten.

- Avsiktsförklaringen innebär att avtal kommer träffas angående bibehållen närsjukvård dygnet runt inom kommunen och det är särskilt glädjande att vi tillsammans vill diskutera möjligheterna till nytterligare samarbete, säger landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S).

Tre-årigt avtal

Avtal kring samarbetet kommer att träffas så fort det är möjligt och gälla under tre år med en årlig avstämning.

Landstinget ersätter kommunen med 2,1 miljoner kronor årligen för samarbetet. Samtidigt ska en gemensam grupp tillsättas för att diskutera möjligheterna till ytterligare samarbete.

Mer information lämnas av:

- kommunalrådet Greger Lindqvist (S), telefon 070-624 11 98
- landstingsrådet Peter Olofsson (S), telefon 070-250 05 41.