Skip to main content

Ökad trygghet med vårdsamordnare

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2012 10:00 CEST

Nu startar landstingets projekt med vårdsamordnare i full skala. Genom att fånga upp patienter som besökt akuten eller varit inlagda tre eller fler gånger under det senaste halvår hoppas landstinget minska onödiga inläggningar och akuta besök genom att skapa trygghet kring den egna hälsan.

I Västerbottens läns landsting handlar det om cirka 1 500 patienter per halvår som uppfyller kriterierna och ett antal av dessa kommer att bli erbjuden kontakt med en vårdsamordnare. Vinsterna är stora för såväl patienter som landstinget.

Skapar trygghet
I ett första skede, innan sommaren, har 15 patienter fått stöd. Nu startar projektet på allvar med totalt sex vårdsamordnare i Umeå och Skellefteå som finns på plats när anställningarna är klara i höst. Redan finns 170 patienter som uppfyller kriterierna och som nu väntar på att bli erbjudna extra stöd.

Vårdsamordnarna, botar inte, men kan genom sina kontaktnät i landstinget och kommunerna hjälpa till att skapa ett tryggare liv för patienterna. De kan samordna resurser, förebygga och åtgärda problem samt efter ett första personligt möte hålla en kontinuerlig kontakt med patienten via telefon.

Färre besök
Patienterna får frågan vad de konkret behöver hjälp med. Det kanske inte ens är de medicinska problem som patienterna tycker är besvärligast.

Patienter som är under 18 år eller är svårt dement eller har en svår psykisk sjukdom omfattas inte av projektet som ska utvärderas vid årsskiftet.

Kontaktpersoner:
Ingrid Hugosson-Wallgren, projektledare och sjuksköterska, tel: 090-785 98 82
Ann-Christin Sundberg, verksamhetsområdeschef, tel: 090-785 73 26