Skip to main content

Oförändrad landstingsskatt i Västerbotten nästa år

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 16:12 CEST

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsskatten i Västerbottens län ska vara oförändrad, 10.50 kronor per beskattningsbar hundralapp, under nästa år, 2011. Landstingsskatten i Västerbotten har varit oförändrad sedan år 2005.

Beslutet togs vid ett extra styrelsesammanträde i dag, onsdag. Bakgrunden till det extrainsatta sammanträdet är följande:

Den 23-24 november sammanträder landstingsfullmäktige för att besluta om budgeten, bl.a. landstingsskattens storlek, för nästa år. Men enligt Kommunallagen måste landstingsstyrelsen före oktober månads utgång föreslå vilken landstingsskatt som ska ingå i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

Definitivt beslut när det gäller landstingsskatten tas alltså vid landstingsfullmäktiges sammanträde i november.

Mer information till media om beslutet lämnas av landstingsstyrelsens presidium:

- styrelsens ordförande Levi Bergström (S), 090-785 73 35 eller 070-652 37 99.
- styrelsens 1:e vice ordförande Olle Edblom (C), 090-785 73 29 eller 070-564 44 65.
- styrelsens 2:a vice ordförande Maria Grip (V), 090-785 71 72 eller 073-056 69 00.