Skip to main content

Patienter nöjda med sjukhusvården

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 09:39 CEST

Drygt 5 200 patienter som besökt eller varit inlagda på något av länets sjukhus har besvarat en nationell enkät om sitt senaste vårdbesök. Omdömena är över lag mycket positiva.

I enkäten fick patienterna möjlighet att berätta om sina erfarenheter och bedöma bland annat bemötande, förtroende, delaktighet och information. Resultatet visar att patienterna upplever att de får ett gott bemötande och att en majoritet skulle rekommendera den enhet som man besökt.

Däremot finns det ett behov av en ökad helhetssyn. Det framkommer i frågeställningarna som handlar om vården uppmärksammat kopplingen till tidigare sjukdomar och hälsotillstånd och hur man upplevt informationen kring vad man kan förvänta sig i det fortsatta sjukdomsförloppet. Möjligheter att påverka dag och tidpunkt och är också sådant som kan bli bättre.

– Jag blir både glad och stolt över de goda resultat som enkäten visar. Att patienter som kommer i kontakt med vården på våra sjukhus ger oss så goda omdömen så att vi hamnar bland de bästa i Sverige känns fantastiskt. Det visar på professionella och engagerade medarbetare. Som vanligt så ska vi ta till oss de förbättringssignaler som enkäten också ger oss, säger landstingsdirektör Sofie Edberg.

200 000 slumpvis utvalda patienter i 19 landsting/regioner har fått Nationell patientenkät. Svarsfrekvensen var 61 procent för den öppna vården och 67 procent för den slutna. Bortfallsanalysen visar att män och yngre personer är underrepresenterade i materialet.

Läs mer på www.skl.se/nationellpatientenkat


För mer information:
Eva Grahn, utredare, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 70 86, 070-309 04 98