Skip to main content

Preliminär handlingsplan ska förbättra arbetsmiljön på Iva

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2012 16:08 CEST

Mot bakgrund av att ett antal medarbetare på Iva vid Norrlands universitetssjukhus signalerat missnöje med arbetsmiljö och lönenivå, och därmed valt att säga upp sig, träffas idag medarbetare och ledning för att diskutera en preliminär handlingsplan.

Handlingsplanen fokuserar på att förbättra arbetsmiljön och innehåller insatser inom ett antal områden. Bland annat ska bemanningsmål och bemanningsplaner ses över och ett strategiarbete för rekrytering på kort och lång sikt påbörjas.

- Utifrån rådande situation för våra intensivvårdssjuksköterskor är det oerhört viktigt att komma vidare och utifrån den handlingsplan som nu aviserats, jobba med att säkra rekryteringen och arbeta med arbetsmiljöfrågor som t.ex. schema-modeller. Att skapa arbetsro för hela avdelningen och alla medarbetare är nu en viktig del för att komma vidare, säger Verksamhetsområdeschef Marie Rodling Wahlström.

Mer infomation
Marie Rodling Wahlström, Verksamhetsområdeschef
Telefon: 090- 785 72 55