Skip to main content

Pressinbjudan: Hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 09:32 CEST


Media hälsas välkomna till en inspirationsdag om hur hälsan kan förbättras
hos barn och ungdomar i Västerbotten.

Tid: Tisdag 16 september klockan 08.30-16.30
Plats: Medlefors folkhögskola i Skellefteå

Under lunchen, mellan klockan 12.30 och 13.30, finns tillfälle för media
att träffa processledningen för Salut och pilotenheterna.

Västerbottens läns landsting satsar för en bättre hälsa bland barn och
ungdomar. Salut heter satsningen där Byske, Lycksele, Robertsfors och
Ersboda i Umeå testar och utvecklar hälsofrämjande insatser för sju olika
åldersgrupper. Nu ska det salutogena (hälsofrämjande) arbetssättet spridas
till fler kommuner i länet och först ut är Skellefteå. Målet är att alla
föräldrar och barn i länet ska få ta del av de aktiviteter och erfarenheter
som Salut-satsningen resulterat i.

Tisdag den 16 september hålls en inspirationsdag för medarbetare inom
mödrahälsovården, barnhälsovården, folktandvården, socialtjänsten samt för
kommunens och kyrkans personal i öppna förskolor. Denna gång sprids
erfarenheterna från Salut:s modul 1 (det ofödda barnet) och modul 2 (0-18
månader).

Salut prioriterar de nationella folkhälsomålen: trygga och god
uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet och goda matvanor.,
När Salut startade började Byske med gratis bad för gravida, som sedan
spreds till hela Skellefteå kommun och sedan vidare till Robertsfors och
Norsjö. I de fyra pilotområdena får blivande föräldrar numera ett gratis
hälsosamtal hos tandhygienist, för att tidigt främja goda levnadsvanor
(mat-, tandvårds- och tobaksbruksvanor) hos barnet och föräldrarna.

Program för dagen bifogas.

Information lämnas av:
Magdalena Sundqvist, processledare för Salut-satsningen, Västerbottens läns
landsting, 070-275 62 90

Bifogade filer

PDF-dokument