Skip to main content

Pressinbjudan: Invigning av Centrum för kardiovaskulär genetik

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 14:19 CET

Västerbottens läns landsting inbjuder till invigning av Centrum för kardiovaskulär genetik vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Landstingsrådet Levi Bergström inviger verksamheten, som blir unik i sitt slag i Sverige.

Den nya centrumbildningen är en gemensam satsning från barn- och ungdomsmedicin, framför allt barnkardiologin, medicinsk genetik och klinisk genetik samt Hjärtcentrum. Huvudsyftet är att förebygga sjuklighet och död i vissa starkt ärftliga hjärt- kärlsjukdomar och att ge service åt hela landet inom detta fält.

Tid: fredagen den 23 februari, kl 13.00.

Plats: Norrlands universitetssjukhus, byggnad 6M, laboratoriemedicin, lokal: Smörblomman (under Medicinska biblioteket).

Vid invigningen kommer representanter från verksamheterna att hålla kortare anföranden, därefter blir det rundvandring och visning av faciliteter för genetik och echokardiografi.

Varmt välkommen till en nystartad verksamhet som är unik i Sverige.Thomas Jonsson
Informatör
Västerbottens läns landsting, Informationsfunktionen
901 89 Umeå
090-785 18 48, 070-612 18 48
thomas.a.jonsson@vll.se