Skip to main content

Pressinbjudan: Kondomregn över gymnasieskolor i Skellefteå och Norsjö

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 08:30 CEST

För att öka kondomanvändningen bland unga och därmed minska antalet klamydiasmittade, skänker landstingets nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet 7000 kondomer till gymnasieskolorna i Skellefteå och Norsjö.

Tid och plats:

Den 24 augusti klockan 13.00, vid Balderskolans sköterskeexpedition, överlämnar nämndens ordförande Janeth Lundberg (S) och vice ordförande Andreas Löwenhöök (M) 5 500 kondomer till skolläkare Maria Hedström.

Kondomerna fördelas sedan mellan Balderskolan, Kaplanskolan, Anderstorpskolan i Skellefteå och Naturbruksskolan i Burträsk. Det har också gjorts en överenskommelse med skolornas elevhälsovård att eleverna kan få kostnadsfria klamydiatest från klamydia.se levererade till skolsköterskan istället för till hemadressen och att skolsköterskan kan ha ett samtal om kondomanvändning med eleverna när testet hämtas.

Under året har nämnden för folkhälsa och primärvård bland annat fokuserat på sexuellt riskbeteende bland ungdomar och unga vuxna, vilket är en av de sex hälsorisker och riskgrupper som landstinget valt att speciellt uppmärksamma i landstingsplanen för år 2012-2015.

 -         Vi har med oro tagit del av statistiken för antalet klamydiasmittade lokalt och i länet och ser det som viktigt att stoppa smittspridningen som kan få stora konsekvenser för den enskilde, säger Janeth Lundberg.

Den 10 september överlämnar nämndens arbetsutskott kondomer till gymnasiet i Norsjö.

Fakta

Under 2011 ökade antal fall av klamydia i Västerbotten till 908. Det är en ökning med 62 fall jämfört med 2010. Den tydligaste ökningstrenden ses i Skellefteå som på två år ökat sin andel av länets klamydiafall från cirka 10 procent till 25 procent. De flesta fallen ses i åldersgruppen 17-24 år och när det gäller Skellefteå så finns den största ökningen hos unga män. Ökad kondomanvändning är den viktigaste åtgärden för att vända utvecklingen.

Mer information:

Janeth Lundberg, 070-576 82 95

Andreas Löwenhöök, 070-307 53 45