Skip to main content

​Pressinbjudan: konferens om vikten av fysisk aktivitet för barn

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2018 14:28 CET

Onsdag den 24 januari arrangeras en konferens i Umeå med temat ”Alla barns rätt till rörelserikedom”. Konferensen har ett nationellt intresse och vänder sig främst till dem som möter barn i sin yrkesroll, arbetar strategiskt med barns hälsa eller forskar inom området.

Under dagen visar experter och representanter från olika verksamheter exempel på hur fysisk aktivitet i tidig ålder kan ge en bra start till ett aktivt liv och en god hälsa. 

Dagen ska ge deltagarna inspiration och verktyg för att stötta barn till goda rörelsevanor och bidra till en ökad medvetenhet inom ämnet. Konferensen arrangeras av Västerbottens läns landsting i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.

– Västerbottens läns landsting är landets bästa universitetssjukhus, med en lång tradition att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) lyfts ofta fram som ett föredöme i det förebyggande arbetet i befolkningen och förekommer frekvent i vetenskapliga diskussioner både nationellt och internationellt. Det är roligt att landstinget nu har tagit detta initiativ att inkludera alla som vill och kan bidra till att stötta barn och ungdomar till ett hållbart fysiskt aktivt liv, säger Eva Zeisig, ordförande i Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin, Svenska Läkaresällskapet.

Utdrag från programmet:

 • Betydelsen av fysisk aktivitet för ungas hälsa – Carl-Johan Sundberg, Karolinska Institutet.
 • Från riktlinjer till verkstad – Irene Nilsson-Carlsson, Socialstyrelsen.
 • En aktiv och hälsosam livsstil i familjen – Anja Nordenfelt, verksamhetschef, En Frisk Generation.
 • SkärgårdsCamp: en kombination av rörelse och värdegrunder – Anders Hägglund och Emilia Jansson

 • Dagen avslutas med en paneldebatt med fokus på hur man kan gå från ord till handling. Ett samtal mellan företrädare för barn, miljö, lärande, styrande och alla som deltar under mötet. För hela programmet, se bifogat dokument.

  – I Västerbotten har vi Salut-satsningen som är en hälsosatsning för barn 0–18 år som i mer än tio års tid har jobbat strategiskt och långsiktigt med hälsofrämjande insatser kring bland annat fysisk aktivitet genom samverkan i länet. Denna konferens ger oss möjlighet att nå fler och bredda vårt kontaktnät inom området. Är vi fler aktörer som jobbar mot samma mål har vi större chans att också nå vår vision om att ha världens bästa hälsa år 2020, säger Eva Eurenius, hälsoutvecklare vid landstingets folkhälsoenhet och docent vid Umeå universitet.

  Datum och tid: Onsdag 24 januari, 9.00–16.30

  Plats: Fullmäktigesalen i landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå. Dagen videosänds även på Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett.

  Medier hälsas varmt välkomna att delta under dagen.

  Mer information
  Eva Eurenius, hälsoutvecklare vid landstingets folkhälsoenhet och docent vid Umeå universitet.
  070-68 059 64

  Eva Zeisig, specialist i ortopedi, med dr. och ordförande i Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin, Svenska Läkaresällskapet.
  070-370 11 94

  Vänliga hälsningar
  Linn Johansson
  Kommunikationsstaben
  Västerbottens läns landsting
  090-785 72 32, 072-214 43 47

  Landstingets mediabank

  Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum