Skip to main content

Pressinbjudan: Lansering av FYSS 2008

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:21 CEST

Västerbottens läns landsting inbjuder nu till lansering av FYSS 2008
(Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). I samband
med lanseringen hålls en seminariedag med spännande föredrag om hur fysisk
aktivitet på recept (FaR) kan tillämpas inom hälso- och sjukvården i
Västerbotten.


Under dagen får vi bland annat möta Mai-Lis Hellénius, professor vid
Karolinska Institutet, som talar om det metabola syndromet. Deltar gör även
hjärtsköterskan Signild Norrman och sjukgymnasten Cecilia Edström från
Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus, som berättar om hur de
arbetar med FaR idag.

Tid: Torsdag 18 september, klockan 09.30-15.00
Plats: Fullmäktigesalen, landstingshuset, köksvägen 11, Umeå

Fullständigt program bifogas.

Den allt mer stillasittande livsstilen är idag ett stort folkhälsoproblem.
Därför är det viktigt att utveckla metoder som bidrar till att öka den
fysiska aktiviteten. I denna process har hälso- och sjukvården en viktig
roll. Med anledning av detta har arbetsmetoden FaR® tagits fram vilken
innebär att fysisk aktivitet ordineras på samma sätt som ett läkemedel.
Fyss 2008 är ett hjälpmedel för personal inom hälso- och sjukvården, en
sammanfattning över hur man genom fysisk aktivitet kan förebygga och
behandla olika sjukdomar.

Metabola syndromet är ett samlingsnamn för en kombination av diabetes typ 2
eller dess förstadier, bukfetma, högt blodtryck och höga blodfetter. Dessa
problem har med ämnesomsättningen att göra och beror till stor del på vår
stillasittande livsstil och felaktiga matvanor.

Varmt välkomna!

Mer information lämnas av
Mona Berg, FoUU-staben, 090-785 74 81, 073-634 78 86


(See attached file: Lansering av FYSS 2008, inbjudan.pdf)

Aktiviteten är ett led i att förverkliga landstingets vision att:
"År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och friskaste befolkning"Hälsningar
Thomas Jonsson
Informationsfunktionen
Västerbottens läns landsting
090-785 18 48
070-612 18 48

Bifogade filer

PDF-dokument