Skip to main content

Pressinbjudan: Nationell konferens i Skellefteå om psykisk hälsa

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 13:55 CEST

Ett 100-tal politiker, tjänstemän, forskare och medarbetare i landsting och kommuner får under två dagar, 24-25 oktober, under konferensen ”Vilja, kraft, mod” ta del av vad som krävs för att människor ska ha god psykisk hälsa hela livet.

Media hälsas välkommen att delta vid konferensen

Tid: 24 oktober kl 10.30--25 oktober 12.30

Plats: Medlefors folkhögskola, Skellefteå

Fokus under konferensen är hälsofrämjande insatser för att stärka den psykiska hälsan. På programmet finns bland annat Sven Bremberg som ger det aktuella läget när det gäller barn och ungas hälsa och uppväxtvillkor och Harry Korman som berättar om hur man fokuserar på lösningen och inte på problemet i behandlingsarbete. Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping, berättar om satsningen på sociala investeringar. Norrköpings kommun inrättade under 2010 en social investeringsfond för att bryta negativ händelseutveckling i ett tidigt skede. På längre sikt ska det förebyggande arbetet minska risken för långvarig arbetslöshet och på det sättet skapa lönsamhet för alla.

Se hela programmet på: http://www.vll.se/default.aspx?id=57871&refid=59792

 Information lämnas av:

Lena Sjöquist Andersson, hälsoutvecklare, Västerbottens läns landsting, 070-399 74 81