Skip to main content

Pressinbjudan: Seminarium "Att mäta världens bästa hälsa"

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 10:21 CEST

Västerbottens läns landsting har formulerat som sin vision att "År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning". För att veta att vi är på rätt väg arrangeras nu ett idéseminarium som belyser hur vi i ett 12-årsperspektiv skulle kunna utvärdera "världens bästa hälsa" och "världens friskaste befolkning".

Media hälsas välkomna att delta vid seminariet.

Tid: Fredagen den 5 september klockan 10.00-15.00
Plats: Folkets Hus, Umeå

Medverkande experter: Kjell Asplund, f d Socialstyrelsen; Gunnel Boström, Folkhälsoinstitutet; Margareta Kristenson, koordinator HFS-nätverket; Stig Wall, epidemiologen Umeå universitet; Sven-Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare Västerbottens läns landsting; Lars Dahlgren, epidemiologen Umeå universitet; Finn Diderichsen, WHO Köpenhamn.

Program
9.30-10.00 Kaffe
10.00-12.00 Inledning och presentationer av de inbjudna till expertpanelen
Frågor till expertpanelen från särskilt tillfrågade personer
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.15 Fortsättning med presentationer av de inbjudna till expertpanelen.
Frågor från särskilt tillfrågade personer
14:15-14.45 Frågor och inlägg från övriga åhörare
14.45-15.00 Avslutning


Information lämnas av:
Jack Lysholm, chef FoUU-staben, Västerbottens läns landsting, 070-333 07 36

Aktiviteten är ett led i att förverkliga landstingets vision om att:
År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning