Skip to main content

Pressinbjudan: Seminarium om utveckling av vård och omsorg för personer med psykiska funktionshinder

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 14:00 CEST

På uppdrag av landstingsstyrelsen och i samråd med länets kommuner
genomförs en översyn av vård- och omsorgsinsatserna till personer med
psykiska funktionshinder. Syftet är att belysa hur personer med psykiska
funktionshinder får sina behov av vård-, omsorgs- och andra stödinsatser
tillgodosedda. Insatserna ska anpassas efter personens behov och samordnas
mellan huvudmännen.

Arbetet bedrivs i en organisation med representanter för landstinget och
vissa av kommunerna i länet. I en första etapp bereds förslag till en för
landstinget och kommunerna gemensam målbild för vården och omsorgen för
personer med psykiska funktionshinder. I efterföljande etapper görs en
länstäckande inventering, vilken i sin tur ger underlag till förslag om
åtgärder för att bättre tillgodose behoven av vård och omsorg.

Samråd med berörda intressenter under utredningsarbetet liksom förankring
av åtgärdsförslag är nödvändiga och planeras kunna ske vid bl a särskilda
arbetsseminarier.

Datum: fredagen den 26 september, kl 10.00-16.00
Plats: Medlefors Folkhögskola, Medleforsvägen 2, Skellefteå

Program bifogas.

Välkommen!


Mer information lämnas av:
Mikael Sandlund, univ lektor och överläkare, forskning och undervisning,
psykiatriska kliniken Norrlands universitetssjukhus, 090-785 64 95, 070-517
53 79

Olle Enfält, överläkare, öppenvård beroendepsyk, psykiatriska kliniken
Norrlands universitetssjukhus, 090-785 65 28, 070-397 44 89

Bifogade filer

PDF-dokument