Skip to main content

Pressinbjudan: Sluttrapport från projektet Vårdrelaterade infektioner skall stoppas (VRISS)

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 12:13 CEST

Projektet Vårdrelaterade infektioner skall stoppas (VRISS), har pågått sedan i maj 2008. Tolv kliniker inom Västerbottens läns landsting har arbetat för att minska andelen vårdrelaterade infektioner inom sina verksamheter. Vid ett seminarium i Umeå presenteras resultaten samtidigt som ett pris för bästa VRISS-arbete delas ut.

Som ett led i Västerbottens läns landstings kvalitets- och patientsäkerhetsarbete drivs sedan ett år tillbaka projektet VRISS. Syftet är att kraftigt reducera förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Tolv kliniker, som representerar länets alla tre sjukhus, har samarbetat för att lära av andra och varandra hur de kan förbättra och utveckla sina verksamheter. Det handlar om att med patienternas bästa i tankarna se över rutiner, processer, arbetsfördelning etc.

Måndagen den 4 maj hålls ett slutseminarium i Umeå där de tolv ingående enheterna presenterar sina uppnådda resultat och diskuterar hur förbättringsarbetet kan spridas inom landstinget. Dessutom delas ett pris ut till den enhet som lyckats bäst i sitt arbete för att minska andelen vårdrelaterade infektioner.

VRISS-proiektet drivs i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL), vårdhygien, gruppen för patientsäkerhet samt landstingets utvecklingsenhet memeologen. Deltagande enheter är:

· Hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus (Nus)
· Kirurgcentrum, Nus
· Neurocentrum, Nus
· Medicincentrum, Nus
· Operationscentrum, Iva, Nus
· Hand- och plastikkirurgisk mottagning/operation, Nus
· Barn- och ungdomskliniken
· Kvinnokliniken, Skellefteå lasarett
· Medicinsk och geriatrisk klinik, Skellefteå lasarett
· Medicin-geriatrik, städenheten, Skellefteå lasarett
· Kirurg- ortopedkliniken, Skellefteå lasarett
· Medicin/geriatrik/strokerehabavdelning, Lycksele lasarett


Svensk förening för vårdhygien beräknar att 10 % av alla inneliggande patienter drabbas av en vårdrelaterad infektion. Vårdrelaterade infektioner är också en av de vanligaste orsakerna till skadeanmälningarna hos Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF.

Media hälsas välkommen att delta under seminariedagen.

Tid: måndagen den 4 maj, klockan 08.30-17.00. Prisutdelning sker klockan 14.45.
Plats: fullmäktigesalen, landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.


För mer information:
Sara Larsson, memeolog, 090-785 72 91, 070-515 22 14
Hälsningar
Thomas Jonsson
Informationsfunktionen
Västerbottens läns landsting
090-785 18 48
070-612 18 48