Skip to main content

Pressinbjudan: Utbildningshelg för patientnämndens stödpersoner

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2018 07:49 CET

Den 10-11 februari arrangerar patientnämnden en utbildningshelg på Medlefors folkhögskola i Skellefteå för personer som arbetar som stödperson i Västerbottens läns landsting. Media är välkommen att delta!

Personer som tvångsvårdas i psykiatrin eller som är isolerade enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden som vården pågår och fyra veckor därefter.

Stödpersonens uppdrag handlar mycket om att vara en medmänniska. I uppdraget ingår bland annat att stödja patienten i personliga frågor samt att besöka hen på vårdavdelningen eller i behandlingshemmet. Alla stödpersoner har tystnadsplikt.

Det är patientnämnden som utser och ansvarar för stödpersoner. Varje år arrangerar nämnden en utbildningshelg för stödpersoner. Årets utbildningshelg arrangeras den 10-11 februari på Medlefors folkhögskola i Skellefteå.

Årets tema är medmänsklighet. Deltagarna ska därför få lyssna på en föreläsning om vikten av medmänsklighet. Dessutom ska deltagarna få möjlighet att ta del av en rapport om hur patienten upplever stödet från en stödperson.

Mer information
Kristina Östman, kanslichef patientnämnden i Västerbottens län. 
070-340 10 84, kristina.ostman@vll.se

Vänliga hälsningar
Josefin Nilsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum