Skip to main content

Psykeveckan 2010 – Se livets möjligheter!

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 09:19 CET

Den årliga Psykeveckan, som i år infaller 8–14 november, bjuder i vanlig ordning på en mängd spännande föreläsningar och arrangemang runt om i länet.

Psykeveckan syftar till att öka förståelsen för och kunskapen om psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och konsekvenserna av detta. Psykeveckan vill verka för ett öppnare samhälle där allas lika värde är självklart.

Umeå
Årets program spänner över ett brett fällt. Måndagskvällen handlar om arbetets betydelse för hälsan där bl.a. författaren Anita Salomonsson pratar och DELA-gruppen* presenterar den arbetsgivare som utses till möjligörande arbetsgivare 2010.

Under tisdagen ägnar riksförbundet Attention en eftermiddag åt skolsituationen för barn med funktionsnedsättning och på kvällen får vi veta mer om de vuxnas situation och behandlingsformer för AD/HD. Landstingets vision om världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning inspirerar till olika verksamheter och pröva på-modeller under hela onsdagen. På torsdagen är temat depression. Veckan avslutas med personliga erfarenheter som vi får ta del av. Människor som hittat balans och ser möjligheterna trots stora svårigheter.

Program för psykeveckan i Umeå.

Kontaktperson för Psykeveckan i Umeå:
Christine Andersson, psykolog, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Västerbottens läns landsting, 090-785 66 46, 070-693 60 53


Skellefteå
På ungdomshälsan i Skellefteå arrangeras må bra-aktiviteter där man bl.a. kommer att prata om relationer, träna självkänsla och testa roliga träningsformer som afrodans och core.

Måndag kväll berättar personal från psykiatriska klinikerna i Umeå och Skellefteå om ECT-behandling förr och nu.

Centrum för kvinnofrid och Guldstadens kvinnojour berättar under tisdagen om kvinnor som lever med våld i nära relationer. Lars Granlöf, poet och författare till boken ”Släpp mig fri” berättar om hur det är att hela tiden vara rädd. Rädd för att bli retad. Rädd för att bli slagen. Rädd för att bli utsatt för fler förnedrande övergrepp.

Onsdag kväll delas det årliga psykiatripriset ut på Föreningarnas hus.

Torsdag och fredag ges filmen ”Konstnärinnan på avd 22” som handlar om Ester Henning som levde på mentalsjukhus i över 60 år och skapade konst av sin värld.

Veckan avslutas med andlig vägledning och temamässa om kyrkans roll vid en livskris.

Program för psykeveckan i Skellefteå.

Kontaktperson för Psykeveckan i Skellefteå:
Håkan Viklund, vårdadministratör vid psykiatriska kliniken, Skellefteå lasarett, 0910-77 19 97, 070-348 19 97


Lycksele
Hulda Sandelin, attitydambassadör, pratar på måndag kväll om myter och sanningar om psykisk ohälsa och elever från omvårdnadsprogrammet berättar om en attitydundersökning på Tannbergsskolan.

Kent Lundholm, författare till bl.a.Konungarnas konung från baklandet pratar under tisdagen om ”Att vara nalta eljest”. Under onsdagen kan vi lyssna till när personalen vid psykiatriska kliniken i Umeå berättar om el-behandling förr och nu. Torsdag kväll avslutas psykeveckan i Lycksele med en talkshow med dramainslag kring psykiskt mående.

Program för psykeveckan i Lycksele.

Kontaktpersoner för psykeveckan i Lycksele:
Egil Sjögren, länsdelssamordnare, Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten, 070-606 32 21, 0950-163 23Fakta
Psykeveckan är Västerbottens årliga temavecka kring folkhälsoproblemet psykisk ohälsa. Målsättningen är att öka medvetenheten och kunskapen kring psykisk ohälsa och visa på möjligheter i livet. Psykeveckan 2010 är ett samarrangemang mellan bland annat Västerbottens läns landsting, kommunerna i länet, studieförbund, Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten, Svenska kyrkan och brukarföreningarna.

*Dela-gruppen=Delaktighet i arbete, för  personer med psykiska funktionshinder. Ett samarbete mellan försäkringskassan, vuxen-psykiatrin, socialtjänstens intraprenad, socialpsykiatriskt kunskapscentrum och arbetsförmedlingen