Skip to main content

Regional konferens för jämlikare hälsa

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 11:36 CET

Konferensen ”Gör jämlikt – gör skillnad” har som
utgångspunkt att det går att minska skillnaderna i hälsa i Norrland. Trots att
det allmänna hälsoläget i landet blivit allt bättre så ökar skillnaderna i
hälsa mellan olika befolkningsgrupper.

6 november 10.00–16.00 i Umeå Folkets hus möts politiker,
tjänstemän och andra som på olika sätt påverkar den regionala och lokala
utvecklingen. Under konferensen får de lära mer om och diskutera hur man kan
minska skillnaderna i hälsa i Norrland.

– Vi vill inspirera deltagarna att i sina egna verksamheter
se över om hälsan är jämt fördelad och ge förslag på åtgärder på hur man kan
minska skillnader, säger Mona Wennberg, hälsoutvecklare i Västerbottens läns
landsting.

Under dagen kommer deltagarna att få konkreta verktyg och
exempel på hur den sociala hållbarheten kan stärkas och skillnaderna i hälsa
minska.

Medverkar gör bland andra Urban Janlert, professor i
folkhälsovetenskap vid Umeå universitet samt Jonas Frykman och Hanna Wallin,
båda handläggare på Sveriges kommuner och landsting.

Konferensen är ett samarbete mellan aktörer i norra regionen
och Sveriges kommuner och landsting och bygger på nationella rekommendationer
för att minska skillnader i hälsa.

Kontaktperson:
Mona Wennberg, hälsoutvecklare, Västerbottens läns
landsting. Telefon: 073-807 70 84

Hälsningar
Annelie Hägglund
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting