Skip to main content

Regionens framtida utmaningar och möjligheter i fokus

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 13:28 CET

Styrkor, utmaningar och politisk organisation var några av de frågor som diskuterades vid styrgruppens arbetsmöte 2−3 november i Östersund.

Den styrgrupp som de politiska partierna utsett att leda förberedelsearbetet för en ny region i Norrland 2019, samlades för ett andra arbetsmöte i veckan. Syftet med dagarna var bland annat att skapa en gemensam bild av hur regionen ser ut idag.

Styrgruppens uppdrag är att föra en bred politisk diskussion mellan företrädare för olika partier och län, där åsikterna kan vara olika. Styrgruppen fattar inga beslut för den nya regionen, utan tar endast fram underlag för framtida beslut.

Styrgruppen lyfte under sitt möte bland annat möjligheter och utmaningar som finns i en ny region. Många utmaningar är givna och kända, men behöver diskuteras och värderas. Möjligheterna behöver synliggöras för att kunna tillvaratas.

Styrgruppen har också diskuterat hur en politisk organisation kan se ut och vilka kriterier som bör vara vägledande när det gäller administrativa och politiska funktioner. De frågorna handlar således inte om utbudet till medborgarna.

Diskussionerna har även rört vad som är de viktigaste behoven att tillgodose om en ny regional organisation ska formas. Till exempel vikten av att göra en begriplig organisation för medborgarna, ta hänsyn till både digital och fysisk infrastruktur och hitta en balans mellan kust och inland. Det vill säga vikten av att få till ett demokratiskt inflytande och en effektiv styrning.

Styrgruppen har också gått igenom de styrkor som finns i regionen.

Efter styrgruppsmötet sker ytterligare beredning av underlag i projektet fram till nästa möte den 8 december då styrgruppen kan fortsätta sina diskussioner.

Mer information
Mer information kring tidplan, projektorganisation och regionbildningsarbetet hittar ni på norrlandstingens webbplatser. Under hösten kommer en gemensam plattform tas fram där det löpande kommer att uppdateras med aktuell information om förberedelseprocessen.

Bilagor

  • Kartbild.
  • Lista på styrgruppens medlemmar och kontaktuppgifter till dem.

Kartan visar en övergripande bild av var landstingens/regionernas verksamheter finns placerade och anger inte det exakta antalet per ort. Det kan till exempel finnas flera hälsocentraler eller kulturinstitutioner på orten men på kartan markeras detta med endast en prick per verksamhetsområde.

Trafikbolag, kommunalförbund och bolag som landstingen/regionerna är delägare i finns inte med på kartan. Orterna på kartan stämmer inte exakt överens med verkligheten.

Kontaktpersoner för ytterligare information
Maria Stenberg, Landstingsstyrelsens ordförande i Norrbottens läns landsting
070- 222 18 06
maria.stenberg@nll.se

Peter Olofsson, Landstingsstyrelsens ordförande i Västerbottens läns landsting
090 - 785 73 35
peter.olofsson@vll.se

Erik Lövgren, Landstingsstyrelsens ordförande i Landstinget Västernorrland
070-325 15 00
erik.lovgren@lvn.se

Ann-Marie Johansson, Regionstyrelsens ordförande i Region Jämtland Härjedalen
0647-440 40, 070-311 45 30
ann-marie.johansson@regionjh.se

Ingela Jönsson, huvudprojektledare
070-690 05 27
ingela.jonsson@regionjh.se

Vänliga hälsningar
Linn Johansson
Kommunikationsstaben
090-785 72 32, 072-214 43 47

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum