Skip to main content

Rehabilitering till liv och arbete

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 09:15 CEST

En unik rehabiliteringsmodell på Norrlands universitetssjukhus i Umeå ger livskvalitet och arbetsförmåga till patienter med utmattningssyndrom. Samtidigt genererar den mångmiljonbelopp till samhället!

Att rehabilitering får patienterna att må bättre förvånar knappast. Men att få dem tillbaka i arbete kräver mer än så. Stressrehab på Norrlands universitetssjukhus lyckas med både och.

En ny hälsoekonomisk utvärdering från avdelningen visar att gruppen patienter med full arbetsförmåga efter multimodal rehabilitering växt från 15 till 67 procent på fyra år. I siffror innebär resultatet en ”samhällsbesparing” på 85 miljoner kronor!

– Vår verksamhet är unik. Det finns liknande i Göteborg och Stockholm, men i resten av landet saknas ofta bra rehabilitering för dessa patienter, menar Annika Nordin-Johansson, verksamhetschef vid Arbets- och beteendemedicinskt centrum där Stressrehab ingår.

Fokus i arbetet ligger på dagliga rutiner, livsstil, hälsa och arbete och omfattar bland annat kognitiv beteendeterapi i grupp, individanpassad arbetsrehabilitering och fysisk aktivitet.

Svårt rehabilitera till arbete
– Har man inte fokus på återgång i arbete minskar sällan sjukfrånvaron. Stressrehabs framgångar beror dels på den multimodala rehabiliteringen men också på teamarbete och teamets kompetens, säger Annika Nordin-Johansson.

Sedan 2002 har omkring 900 patienter genomgått rehabilitering. Kvaliteten säkras genom att Stressrehab årligen följer upp hur det har gått med patienternas hälsa, funktion och arbetsförmåga. Rapporterna visar att deras livskvalitet ökar steg för steg.

Den hälsoekonomiska utvärdering som avdelningen gjort i år omfattar 247 patienter fyra år efter att de avslutat rehabiliteringen.

Resultaten talar för sig själva: Gruppen med full arbetsförmåga har växt från 15 till 67 procent! Och de 50 procent som i början helt saknade arbetsförmåga har blivit betydligt färre, 15 procent.

Själv ser Annika Nordin-Johansson rapporten som en kvalitetskontroll av verksamheten.

– Med vilken kvalitet och effektivitet utför vi vårt arbete? Hur ska vi veta om vi arbetar kostnadseffektivt om vi inte räknar på hälsoekonomiska effekter? säger hon.

Mer information:
Annika Nordin-Johansson
Verksamhetschef
Arbets- och beteendemedicinskt centrum
Norrlands universitetssjukhus
070-290 63 08
annika.nordin-johansson@vll.se

En längre artikel finns att läsa på www.vll.se/fou

 

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting