Skip to main content

Riktad satsning på asylsökande patienter

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2014 16:04 CET

Från vänster: Karin Furberg, avdelningschef röntgen, Maria Lingehall, sjukhussamordnare och Eva-Lena Olofsson, barn- och ungdomsmottagningen, ser fram emot att testa konceptet med kostnadsfria resor för asylsökande i Jörn och Boliden.

Under februari och mars pågår ett projekt på Skellefteå lasarett med syfte att undersöka om kostnadsfria resor till och från sjukhuset kan få fler asylsökande patienter att ta del av den specialistvård de både behöver och har rätt till.

– I dag är det tyvärr inte ovanligt att asylsökande som bor några mil utanför Skellefteå inte kommer till sina bokade besök, säger sjukhussamordnare Maria Lingehall, som hoppas och tror att kostnadsfria resor ska råda bot på problemet.
– Det viktigaste är att patienterna kommer hit så vi får möjlighet att hjälpa dem.

Ulf Oscarsson är chefläkare på Skellefteå lasarett:
– Många asylsökande har faktiskt inte råd att komma till sjukhuset, och inom exempelvis förlossningsvården är det en patientsäkerhetsfråga om gravida kvinnor inte kan komma på kontroller.

Utvärdering och uppföljning
Med målet att kunna hjälpa fler ska Västerbottens läns landsting abonnera en buss en dag i veckan under testperioden för att köra asylsökande patienter från Jörn och Boliden till Skellefteå lasarett på förmiddagen, och sedan tillbaka igen på eftermiddagen.

I grunden för projektet ligger ett förberedelsearbete där bland andra flyktingsköterskorna i Jörn och Boliden samt personal vid Migrationsverket bistått med tips och råd kring muntlig och skriftlig kommunikation till personer med annat modersmål än svenska.

Efter testperioden ska projektet utvärderas. Bland annat genom att jämföra antal bokade och uteblivna patientbesök under testperioden med situationen innan. För att öka möjligheterna till ett så bra resultat som möjligt ska projektgruppen och representanter från bussbolaget träffas senare i veckan för att utvärdera första omgången som genomförs nu på onsdag.
– Vi är en lärande organisation och det är viktigt att vi fångar upp och rättar till saker som inte blev bra första gången, säger Maria Lingehall.

För mer information kontakta:
Maria Lingehall, sjukhussamordnare på Skellefteå lasarett, 0910-77 07 53, 070-347 58 30
Ulf Oscarsson, chefläkare Skellefteå lasarett, 070-348 15 13

Med vänliga hälsningar
Josefin Nilsson
Kommunikationsstaben

Fakta:
• Testperioden pågår i februari och mars, och det är på onsdagar som berörda patienter har möjlighet att resa gratis till och från sjukhuset.
• Själva bussbiljetten är kallelsen i kombination med ett specialutformat klistermärke och den gäller för patienten själv, eventuella minderåriga barn och en närstående vuxen. Om patienten är under 18 år gäller en biljett för patient, syskon och båda föräldrarna. 
• På onsdagar under testperioden avgår bussen från busstationen i Jörn klockan 08.30, och från hälsocentralen i Boliden klockan 09.15. Klockan 14.30 åker bussen tillbaka från Skellefteå lasarett till Jörn via Boliden.