Skip to main content

Säkrare sex på länets fritidsgårdar

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 09:15 CEST

Hela hösten, med start söndagen den 31 augusti, kommer Amanda Kernell,
projektledare i Västerbottens läns landsting och Edvard Danielsson som ung
informatör för säkrare sex, att åka runt på fritidsgårdarna i länet för att
sprida budskapet att ungdomarna ska använda kondom.

- Vi berättar om vilka risker som finns med att ha oskyddat sex, som att t
ex drabbas av klamydia eller HIV, säger Amanda. Men framför allt pratar vi
om strategier för att skydda sig. Vi har mött 50-70 ungdomar vid tidigare
besök på fritidsgårdarna och mest killar faktiskt.

För att gruppen inte ska bli för stor, och för att så många som möjligt ska
våga ställa frågor, så delas ungdomarna in i renodlade tjej- och
killgrupper. Varje grupp får sedan sitta tillsammans med Amanda och Edvard
i 1½ timme för att dels få information om hur man skyddar sig mot sexuellt
överförbara infektioner, dels är det fritt fram för att ställa frågor. Med
sig har de också kondomer som de delar ut vid de olika fritidsgårdsbesöken.

På webbplatsen www.gratiskondomer.nu, som är framtagen av Västerbottens
läns landsting med stöd från Socialstyrelsen, lottas gratis kondomer ut.
Under de cirka tre månader som webbplatsen varit igång har ungefär 3 500 av
länets ungdomar svarat på de faktafrågor som finns på webbplatsen, för att
därigenom vara med i utlottningen av kondomer.

Schema för "fritidsgårdsturnén" bifogas.

(See attached file: FRITIDSGÅRDSTURNÉN hösten 2008 version 5.doc)

Mer information lämnas av:
Amanda Kernell, projektledare, Västerbottens läns landsting, 070-334 97 39
Eva-Britt Carlsten, projektledare/koordinator FoUU-staben, Västerbottens
läns landsting, 090-785 72 10

Aktiviteten är ett led i att förverkliga landstingets vision om att:
År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste
befolkning