Skip to main content

​Samernas åsikter är viktiga för att skapa bättre hälso- och sjukvård

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2018 14:01 CEST

Nätverket för samisk hälsa vill undersöka hur landstingen och regionerna i norr kan öka sina samiska språk- och kulturkompetenser för att göra hälso- och sjukvården mer likvärdig. Samernas åsikter är viktiga i det arbetet.

– Genom forskning, dialogmöten och andra samtal har det framkommit en upplevelse av att hälso- och sjukvården har bristande kunskap om samers livsvillkor, historia och kulturuttryck. I vården är kulturförståelse avgörande för att undvika missförstånd och uppnå en trygg kommunikation med den vårdsökande, konstaterar Elin Bergarp, huvudkoordinator i nätverket.

Under oktober kommer den som definierar sig som same, bor i Sverige och är 15 år eller äldre ha möjlighet att besvara en webbenkät om sina erfarenheter och behov i hälso- och sjukvården.

– Resultatet blir ett viktigt underlag när nätverket tar fram den långsiktiga strategiska planen för landstingens och regionernas fortsatta arbete. Det blir till hjälp i att prioritera så att de åtgärder som görs är sådant som i praktiken kan bidra till bättre bemötande för samer som söker vård, förklarar Elin Bergarp.

Resultatet från webbenkäten presenteras under november 2018.

Om kunskapsnätverket
Nätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting, Region Jämtland Härjedalen och Landstinget Dalarna. 

Det finns en styrgrupp och en politisk referensgrupp med representanter från regionerna/landstingen, Sametinget, Landsförbundet Svenska Samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra och Svenska Samernas Riksförbund. Projektet pågår 2017–2019 med stöd från Socialdepartementet.

Mer information om nätverket finns på Västerbottens läns landstings webbplats.

Klicka här för att komma till enkäten.

För mer information
Elin Bergarp, huvudkoordinator, 072-451 97 09 eller elin.bergarp@vll.se

Vid frågor om landstingens/regionernas medverkan i nätverket, kontakta länskoordinator:
Laila Daerga, Västerbottens läns landsting
laila.daerga@vll.se
070-214 97 07

Sofia Kling och Kia Flykt, Region Jämtland Härjedalen
sofia.kling@regionjh.se, 063-14 76 22
kia.blomkvist@regionjh.se

Lotta Omma, Region Norrbotten
lotta.omma@norrbotten.se
070-271 00 19

Ann-Jeanett Stål, Landstinget Dalarna
annjeanett.stal@LTdalarna.se
070-569 03 12

___________________________________________________________________________________________

Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-214 43 47

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum