Skip to main content

Satsning för att öka cykelhjälmsanvändandet i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2012 13:15 CEST

Idag, den 25 april, inleder landstinget en satsning med mål att få fler västerbottningar att använda cykelhjälm. Insatsen pågår i tre veckor och berör hela Västerbottens län.

Under de senaste åren har de flesta olyckorna på vägarna minskat, men inte cykelolyckor. Ungefär 30 000 cyklister skadas i Sverige varje år. Förra året skadades 700 cyklister i Västerbotten så allvarligt att de behövde uppsöka sjukhus för vård. Därför vill landstinget öka användningen av cykelhjälm genom att förändra attityden till hjälmanvändandet.

– Att uppmärksamma cykelhjälmens viktiga betydelse och på så vis arbeta för att förebygga skador är en del i arbetet för att nå landstingets vision om världens bästa hälsa, säger Maria Falck, hälsostrateg i Västerbottens läns landsting.

De flesta cykelolyckor sker utan inblandning av annan trafik och därför är det personliga ansvaret mycket viktigt. Det mest effektiva sättet att förhindra skallskador i samband med en cykelolycka är att använda cykelhjälm.

– Cykelhjälm är ett enkelt och billigt sätt att skydda hjärnan om olyckan är framme säger Per-Olof Bylund forskare på AKMC, Akutsjukvården i Västerbotten .

Trots cykelhjälmens alla fördelar är befolkningen i Västerbotten mycket dålig på att använda cykelhjälm, i dagsläget är det endast 20 procent som väljer att nyttja hjälm. Detta vill landstinget förändra.

Cykelhjälmskampanjen frontas av en rolig webbapplikation där användaren får möjlighet att ”hjälma” någon som han eller hon gillar och på så vis uppmuntra denne till att börja använda hjälm. Båda är på så vis med i utlottningen av kvalitetscykelhjälmar. Kampanjen kommer även synas i tv-reklam, via webbanners, i sportbutiker runt om i länet och ute i befolkningen, på till exempel blodomloppet där landstinget kommer att finnas för att informera om cykelhjälmens alla fördelar.

Fakta om cykelolyckor:

• År 2011 skadades 700 cyklister i Västerbotten så allvarligt att de uppsökte vård. Ett 90 tal av dessa fick allvarliga skallskador eller hjärnskakning.

• De mest förekommande besvären som efterföljer en skallskada är: huvudvärk, yrsel, koncentrations- och minnessvårigheter.

• Studier visar att cykelhjälmen dämpar skallskador med 60 %.

• Cirka hälften av de cyklister som omkommer varje år skulle ha överlevt om de använt cykelhjälm.

Kontaktpersoner

Frågor om kampanjen:

Maria Falck
Hälsostrateg
Umeå
090 785 71 93
maria.falck@vll.se

Frågor om skadestatistik i Västerbotten och Umeå:

Per-Olof Bylund
Forskare
Umeå
090 785 18 31
070 354 53 48
perolof.bylund@vll.se

Frågor om skadestatistik i Skellefteå:

Monica Nygren
Sektionsledare akutmottagningen
0910 77 14 10