Skip to main content

Simulering ger koll på vårdflöden

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 11:38 CET

Åsa Holmner

Modellen används rutinmässigt i tillverkningsindustrin, där förändringar i komplexa verksamheter kan få oväntade konsekvenser. Nu vill landstinget använda simulering för att få koll på vårdens flöden där målet är att få en resurseffektiv, jämlik och miljöbesparande hälso- och sjukvård.

– Vi ska bli smartare med våra pengar samtidigt som vi behåller vårdkvaliteten och helst blir bättre, säger Åsa Holmner vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman.

Vad händer om en patient får en viss vård och behandling, vilka konsekvenser får det i andra delar av vårdkedjan och vad kostar det? En effektivisering på ett ställe kan leda till längre köer på ett annat.

Kunskap om processer

Genom att använda simuleringsverktyg i vården hoppas landstinget lära sig bland annat mönster för in- och utskrivning av patienter och hur patienter rör sig mellan vårdinrättningar och hur vård på distans kan göra vården bättre och billigare.

– Vi vill titta på processer som berör både olika vårdnivåer och olika plånböcker, landstingets och kommunernas, förklarar Åsa Holmner. Det handlar om stora patientgrupper med stora vårdbehov i både primärvård, sjukhusvård och kommunal vård.

Ta fram modeller

Glesbygdsmedicinskt centrum leder arbetet med att ta fram modeller för simulering. Också fem kommuner i Österbotten, Vasa sjukvårdsdistrikt, Umeå universitet, Jönköpings universitet och Högskolan i Skövde deltar i det treåriga projektet.

– Med data från vården kan vi bygga upp en modell som beskriver en vårdprocess – sen använder man modellen för att simulera olika förändringar eller leta optimala lösningar, förklarar Åsa Holmner.

Tanken är att vid alla förändringar ställa frågan; vad händer om vi gör så här och vilka effekter får det?

– Simulering kan vara ett sätt att identifiera flaskhalsar, minimera köer och öka resurseffektiviteten och kan därför vara ett verktyg för beslutsfattarna. Det är spännande tankar och enorma utmaningar, säger Åsa Holmner.

Mer information: Åsa Holmner, 070-695 40 62, Peter Berggren, Glesbygsmedicinskt centrum, 070-347 34 20

Hälsningar
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum