Skip to main content

Skydda antibiotikan så att den kan skydda oss

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 08:00 CET

Om hela landet använde samma mängd antibiotika som i Västerbotten, skulle antalet recept i Sverige minska med mer än 684 000 per år. Motsvarande antal förpackningar penicillin är hela nio Kebnekaise högt.

Idag, 18 november, är det europeiska antibiotikadagen. Det är ett EU-gemensamt initiativ för att öka medvetenheten om det hot antibiotikaresistens utgör för liv och hälsa. Sverige har, jämfört med övriga Europa, relativt låg antibiotikaförbrukning och i Västerbotten förskrivs minst i landet.

Antibiotika ska bara användas när det verkligen behövs, då kan det rädda liv. Patientsäkerheten i sjukvården är beroende av att antibiotika fungerar vid exempelvis operationer, intensivvård eller cellgiftsbehandlingar.

Antibiotika används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Bakterier kan utveckla resistens mot läkemedlet, det är deras sätt att anpassa sig för att överleva. Ju mer antibiotika som används, desto snabbare ökar resistensen.

– Vi har god kunskap om vilka åtgärder som är effektiva för att behandla infektioner på bästa sätt och för att minska smittspridningen. Alla kan bidra i arbetet mot antibiotikaresistensen och dess konsekvenser, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare.

Stora skillnader i landet, men Västerbotten fortfarande bäst

23 svenska myndigheter och organisationer gör i samband med antibiotikadagen en gemensam informationsinsats under namnet Skydda antibiotikan.

I Sverige är skillnaderna stora när det gäller hur mycket antibiotika som används i olika delar av landet. Västerbotten har fortfarande landets lägsta användning av antibiotika med 252 recept per tusen invånare och år.

Om hela landet använde samma mängd antibiotika som personer i Västerbotten skulle antalet recept i Sverige minska med totalt mer än 684 000 per år, enligt beräkningar från Folkhälsomyndigheten. Det motsvarande antalet staplade förpackningar penicillin är hela nio Kebnekaise högt.

– Vi har visat att det går att kombinera en låg förskrivning av antibiotika på recept med en patientsäker vård, säger Stephan Stenmark.

Alla kan bidra till att skydda antibiotikan

Människors val i vardagen kan bidra till att antibiotika kan användas även i framtiden. Det handlar om att med enkla medel förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och bidra till att den inte sprids i miljön.

  • Prata med din läkare om när antibiotika gör nytta
  • Använd inte överbliven antibiotika utan lämna in den på apoteket
  • Förebygg infektioner och smittspridning när det går, t ex genom att tvätta händerna och följa vaccinationsprogram

Mer om antibiotika

Antibiotikaanvändning på 1177 Vårdguiden

Skyddaantibiotikan.se

Mer information

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare Västerbottens läns landsting, ordförande Strama Västerbotten samt ordförande Programråd Strama, 070-969 51 40

Vänliga hälsningar
Anja Hansen Knutsson
Kommunikationsstaben

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum