Skip to main content

Smart Ungdom prisad som årets ideella organisation

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 16:01 CEST

Under den nationella konferensen Drogfokus vann Smart Ungdom priset som årets ideella organisation. Smart Ungdom är ett ungdomsförbund som arbetar för att stödja och utveckla förebyggande arbete mot tobak och andra droger.

Smart Ungdom vann priset som årets ideella organisation. Smart Ungdom är ungdomarnas egen organisation som är ett komplement till Tobaksfri Duo som har funnits i 19 år och är landets största kontraktverksamheten. Kontraktmetoden innebär att elever tillsammans med en tobaksfri vuxen skriver ett kontrakt om att avstå tobak fram till skolavslutningen i årskurs nio.

Flera föreningar i Skellefteå

Smart Ungdom finns till för att öka elevdelaktigheten i tobaksförebyggande arbeten på länets skolor. I år startades Smart Ungdoms första föreningar på Björkskolan och Norrhammarskolan i Skellefteå samt på Björnåkersskolan i Burträsk. Ordförande för Norrhammarskolans Smart Ungdom är Agnes Wiksten som går i klass 9 på Norrhammarskolan.

Agnes fick möjlighet att följa med Smart Ungdom under Almedalsveckorna i Visby, där de tillsammans med Unga Allergiker bland annat uppmärksammade hur passiv rök skadar och påverkar människor. Agnes valdes snabbt in i Smart Ungdoms riksstyrelse och har fått delta på flera nationella aktiviteter. Hon var på plats under konferensen Drogfokus när Smart Ungdom tog hem priset som årets ideella organisation och fick ta emot ett diplom och en skulptur i form av en svala.

Visar på kraften hos ungdomarna

Ywonne Wiklund, som är länsansvarig över Tobaksfri Duo samt ordförande i Riksförbundet SMART, bidrog med den vinnande nomineringstexten och är mycket stolt över den viktiga utmärkelsen.

– Den visar på hur viktigt det tobaksförebyggande arbetet är samt kraften hos våra unga förmågor. Ger vi dem möjlighet att engagera sig och påverka, så kommer de att växa, menar Ywonne Wiklund.

Nomineringstexten: ”Genom unga som hjälper unga har den här organisationen spridit och stärkt inställningen till det smarta i att avstå droger. Genom sitt engagemang och kontaktnät har man nått många i hela landet och även utanför landets gränser. Att utmärkelsen Årets ideella organisation skulle tillfalla Smart Ungdom”.

Kontaktpersoner

Ywonne Wiklund
Länsansvar Tobaksfri Duo och ordförande Riksförbundet SMART
Mobilnummer: 070-648 73 15

Agnes Wiksten
Ordförande Norrhammarskolan Smart Ungdom
Mobilnummer: 073-052 77 17

 

Fakta om Tobaksfri Duo

Arbetet med Tobaksfri Duo påbörjades 1993. Det drivs av Västerbottens läns landsting i ett nära samarbete med länets alla kommuner och skolor. Tobaksfri Duo har de senaste åren tilldelats utvecklingsmedel från Statens folkhälsoinstitut för att sprida Tobaksfri Duo till övriga delar av landet, vilket sker framgångsrikt då det idag finns 63 kommuner som arbetar med metoden.

Varje vår introduceras Tobaksfri Duo till alla elever i årskurs 5 eller 6 av Folktandvårdens specialutbildade personal. Satsningen handlar om att skapa ett ställningstagande att inte börja använda tobak. Detta genom positiv attitydpåverkan och erbjudandet om att eleven, tillsammans med en tobaksfri vuxen, kan skriva ett kontrakt om att avstå tobak t.o.m. skolavslutningen i årskurs 9.

Under skolåret pågår olika aktiviteter och tävlingar och eleverna får ett medlemskort som är kopplat till en del förmåner. Kontraktet följs årligen upp med en försäkran som blir till en lottsedel i det stora vårlotteriet. Under de tre senaste åren har Smart Ungdom introducerats på de årliga elevaktivitetsdagarna och nu finns en coach anställd i samarbete med Smart Ungdom för att sprida verksamheten bland länets skolor som är med i Tobaksfri Duo.

Lär mer om Tobaksfri Duos arbete på: www.tobaksfri.se, och på Facebook där de också finns.