Skip to main content

Snabb och stor respons för Strokekampanjen

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 14:48 CET

På två veckor har drygt 24 000 personer gjort AKUT-testet på strokekampanjens webbplats – ett enkelt självtest som ger kunskap om symtomen på stroke. Flitigast att göra AKUT-testet är invånarna i Jämtlands, Västerbottens, Kronobergs och Dalarnas län.

– 24 000 personer kan nu agera livräddare genom att känna igen symtomen på stroke. Fler livräddare tillkommer varje minut. Responsen överstiger vida våra förväntningar, säger projektledare Noemi Katzenberg Berger på Nationella strokekampanjen.

– Det är fantastiskt roligt! Västerbottningarna är engagerade och har verkligen tagit till sig uppmaningen att göra AKUT-testet och sprida det vidare till sina vänner och bekanta, säger Malin Åberg, informationschef vid Västerbottens läns landsting.

Stroke är den främsta anledningen till funktionsnedsättning och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Men det är en av få sjukdomar där närstående med enkla åtgärder kan rädda liv genom att lära sig känna igen symtomen och larma 112 direkt. Ett stort problem idag är att många strokepatienter kommer till vården alltför sent.

Nationella strokekampanjen, som startade den 7 oktober 2011 och ska pågå under tre år, ska få allmänheten att känna igen symtomen på stroke och larma direkt. Syftet är att få fler att överleva stroke med minimal funktionsnedsättning.

AKUT-testet
AKUT står för Ansikte: Kan personen le och visa tänderna? Kroppsdel Arm/Ben: Kan personen lyfta armarna och hålla kvar dem i tio sekunder? Uttal: Kan personen upprepa en enkel mening? Tid: Varje sekund räknas. Om svaret är nej på någon av frågorna, ska man ringa 112 direkt! Inte tveka.

– Testet skapades i England 1998 för att ge ambulanspersonalen möjlighet att diagnostisera stroke. Men testet visade sig snabbt vara en verkningsfull metod även för allmänheten, berättar professor Lars Rosengren, vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och en av de drivande för att etablera AKUT-testet i Sverige.


Ytterligare upplysningar:
Noemi Katzenberg Berger, projektledare Nationella strokekampanjen, 08-452 72 99
Lars Rosengren, professor, ledamot av kampanjens expertgrupp, 070-816 63 98
Henrik Pederby, pressansvarig, Nationella strokekampanjen, 08-452 78 83

Malin Åberg, informationschef, Västerbottens läns landsting, 070-240 91 55

Fakta:

Läs mer om strokekampanjen på www.strokekampanjen.se. Här finns även ett särskilt pressrum som bl.a. innehåller en artikel med fakta om stroke och en artikel om AKUT-testet.

Fakta om stroke finns även på 1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Under "Tema stroke" kan man bl.a. läsa om vad som händer när man får en stroke, vilka symtomen är och när man ska söka vård: www.1177.se/Vasterbotten/Tema/Stroke/