Skip to main content

Snabbare diagnostik med kvällsöppet laboratorium

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2018 08:55 CET

Snabbare och effektivare diagnostik vid infektionssjukdomar – det är förhoppningen när Västerbottens läns landsting nu inför kvällsöppet på laboratoriet för klinisk mikrobiologi vid Norrlands universitetssjukhus.

– Vid svåra infektionssjukdomar är tidpunkten för insjuknande och behov av behandling i stort sett jämnt fördelat över dygnet. Trots detta har tillgängligheten för analys av mikrobiologiska prover framför allt varit förlagd till kontorstid, säger Urban Kumlin, medicinsk chef på avdelningen för klinisk mikrobiologi vid Laboratoriemedicin, Norrlands universitetssjukhus.

För att möta det medicinska behovet och kunna leverera provsvar och ställa diagnos under en större del av dygnet ökar avdelningen nu tillgängligheten och förlänger öppettiden till klockan 21 under vardagar.

Ny teknik effektiviserar

Att avdelningen för klinisk mikrobiologi har möjlighet att ändra arbetsmetoderna just nu beror framför allt på att tekniken på senaste tid utvecklats till en sådan grad att det är möjligt att hantera stor del av provanalyser snabbt och säkert även på jourtid.

– Tiden för exempelvis PCR-analyser har förkortats från att ta upp till en dag till att nu kunna genomföras under en timme, och vi har nu även möjlighet att genomföra flera analyser samtidigt, säger Urban Kumlin.

När det gäller prover som inkommit sent under dagen har analys ofta fått vänta till morgondagen. Detsamma gäller blododlingar som blivit positiva när laboratoriet varit obemannat. Nu kommer utbildad personal i form av biomedicinska analytiker finnas på plats att analysera dessa prover även kvällstid, vilket möjliggör snabbare diagnostik och tidigare insättning av rätt behandling.

De nya och effektivare teknikerna tillsammans med förlängd arbetstid medför även att analyser under kontorstid kan hanteras snabbare.

Behovet av analyser ökar

De senaste åren har behovet av mikrobiologisk diagnostik ökat kraftigt. Genom forskning, teknikutveckling och epidemier ökar antalet kända smittämnen och kunskapen om dem. Samtidigt ökar behandlingsmöjligheterna med antimikrobiella medel, parallellt med att stammar av antibiotikaresistenta bakterier blir allt fler.

Med ökad tillgänglighet och snabbare analyser tror avdelningen för klinisk mikrobiologi vid Norrlands universitetssjukhus att de kan spara stora kostnader i sjukvården och bidra till minskad komplikationsrisk och smittspridning vid infektioner.

Arbetsmetoden kommer pilottestas till slutet april, och om resultatet faller väl ut införs den permanent. Planering pågår också för att på sikt kunna införa bemanning på laboratoriet dygnet runt. Detta har hittills endast införts på ett fåtal laboratorier i världen, men ännu inte inom Norden.

Mer information

Tor Monsen, tillförordnad medicinsk chef, 070-2306655

Ewa Arnlund, avdelningschef, 070-3482827

Urban Kumlin, ordinarie medicinsk chef.

Vänlig hälsning
Sally Carlsson Cloodt
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum