Skip to main content

Solceller minskar landstingets kostnader för el

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2017 15:00 CEST

Landstingets första solcellsanläggning består av 412 solpaneler på en yta av närmare 700 kvadratmeter.

Västerbottens läns landstings första solcellsanläggning producerar årligen drygt 90 000 kilowattimmar vilket minskar landstingets kostnader för el med cirka 70 000 kronor per år. Om elpriset i framtiden höjs, minskar kostnaderna ytterligare.

Enligt landstingets miljöpolitiska mål ska den totala energianvändningen minska betydligt, andelen förnybar energi ska öka och samtliga ny- och ombyggnationer ska ha ett kretsloppsanpassat och resurssnålt synsätt.

Solcellsanläggningen på Geriatriskt centrums tak i Umeå, med 412 solpaneler på en yta av närmare 700 kvadratmeter.

– Detta är en viktig pusselbit för att uppnå våra miljömål. Det bidrar också till en hållbar omställning av samhället och ger samtidigt lägre energikostnader för landstinget, vilket betyder mer pengar till vården, säger landstingsråd Robert Winroth.

– Projektet på Geriatriskt centrum är det första i ett led av projekt med ambitionen att investera i solcellsanläggningar på landstingets byggnader, säger byggprojektledare Ilir Ramadani.

Minskad kostnad för el

Anläggningen stod färdig i augusti och förväntas producera drygt 90 000 kilowattimmar årligen. Livslängden på solcellerna är cirka 30 år och beräknas ge en total minskad kostnad för el på drygt 2,2 miljoner kronor, beräknad på dagens elpriser.

– Sannolikt höjs priset på el under de kommande 30 åren, vilket gör att anläggningen kommer att minska kostnaderna för el ytterligare, säger energiingenjör Maria Hammeryd.

Första anläggningen

Solcellsanläggningen på Geriatriskt centrums tak är landstingets första anläggning, vilket inneburit förhållandevis höga produktionskostnader. Den totala kostnaden landade på 1,5 miljoner kronor, med ett statligt bidrag på 650 000 kronor inberäknat.

– De anläggningar som kommer att sättas upp framöver sker i samband med nya byggprojekt, vilket minskar kostnaderna för bland annat montering, säger Maria Hammeryd

Optimal lutning

En solcellsanläggning kommer att installeras på taket på Lycksele lasarett, där en omfattande ombyggnation av lasarettet i mångmiljonklassen pågår.

Bland annat ska ett nytt sadeltak ersätta ett gammalt plant tak på lasarettets högsta byggnad, byggnad. Här planeras det att bygga stålkonstruktioner som solcellspanelerna monteras på så att lutningen för solcellsanläggningen blir optimal. Solcellsanläggningen beräknas ge en total produktion på cirka 40 000 kilowattimmar.

Kräver lite underhåll

En avsevärt större och mer omfattande anläggning planeras när den nya psykiatribyggnaden vid Norrlands universitetssjukhus uppförs om några år. Där ska vissa av taken redan från början anpassas till solceller. Elproduktionen där beräknas till cirka 150 000 kilowattimmar.

– Solcellsanläggningar är inga tekniskt avancerade anläggningar och de kräver nästan inget underhåll. All elproduktion går direkt in i landstingets elnät, säger elingenjör Gösta Olsson.

Mer information:
Byggprojektledare Ilir Ramadani, 073-086 59 22
Energiingenjör Maria Hammeryd, 070-627 05 08
Landstingsråd Robert Winroth, 070-182 00 08

Vänliga hälsningar
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum