Skip to main content

Sommarplanering i hälso- och sjukvården

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 09:45 CEST


Varje år planerar Västerbottens läns landsting för att vårdpersonalen ska kunna vara ledig på sommaren. Vi drar ner vår planerade verksamhet under veckorna 23–34 och har cirka 70 procent av våra vårdplatser öppna på sjukhus och sjukstugor. Det är ungefär 20 platser färre jämfört med förra sommaren.

– Precis som tidigare år har bristen på vikarier varit ett problem. Men tack vare tidig rekrytering, fler undersköterskor, en satsning på vårdnära service och att många medarbetare valt att jobba under sommarperioden samtidigt som vi samnyttjar vårdplatser på sjukstugor och sjukhus är vi nu klara med planeringen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg.

Under veckorna 23–34 prioriterar hälso- och sjukvården i huvudsak akut vård och utredning och behandling av tumörsjukdomar.

Ett fåtal hälsocentraler stänger under perioden och övriga har reducerad verksamhet. Några öppenvårdsmottagningar har också stängt medan de flesta har öppet men med minskad verksamhet.

– De största problemen har vi i Skellefteåområdet där vi nu stänger två hälsocentraler. Men med fler stafettläkare och ökad samverkan kommer vi att klara vården i sommar, säger primärvårdsdirektör Håkan Larsson.

För att samordna landstingets resurser som vårdplatser, operationer, intensivvård och uppvakningsvård, kommer sommarledningsgrupper att mötas regelbundet. Så långt det är möjligt kommer patienterna att vårdas på sina hemsjukhus.

– Daglig samordning är viktig för att klara sommarens verksamhet då behoven kan variera från dag till dag. Det underlättar samarbetet inom och mellan sjukhus och sjukstugor/hälsocentraler så att vårdplatserna nyttjas optimalt, säger Ann-Christin Sundberg.

Råd om vård under sommaren
På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se finns fakta och råd om sjukdomar och besvär. Man kan också få sjukvårdsrådgivning dygnet runt på telefon 1177. Där svarar erfarna sjuksköterskor på frågor och kan ge råd om man behöver uppsöka hälsocentral eller akutmottagning. Om det är fara för liv eller om det behövs en ambulans ska man ringa larmnumret 112.

Mer information
Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör, 090-785 73 26 eller 070-514 45 32.
Håkan Larsson, primärvårdsdirektör, 090-785 70 71 eller 072-545 70 71.

Vänliga hälsningar Annelie Hägglund
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
076-842 70 70

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum