Skip to main content

Stora renoveringar på Lycksele lasarett

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2017 07:50 CEST

Huvudbyggnaden vid Lycksele lasarett ska få ett nytt tak och en helt ny teknisk infrastruktur. Foto: Kontrast Foto, Ljungby/Västerbottens läns landsting

Lycksele lasarett ska genomgå stora renoveringar. I ett första steg av projektet ”Lycksele 2030” börjar nu renoveringen av huvudbyggnaden, som ska få ett nytt tak och en helt ny teknisk infrastruktur.

Lycksele lasarett ska byggas om och förbättras för att möta framtidens vård.Förra sommaren togs beslutet om renoveringen i projektet ”Lycksele 2030”, en långsiktig planering där nya förbättringsprojekt fortlöpande kan läggs till. I ett första steg ska byggnad 101, det vill säga höghuset vid Lycksele lasarett, få både ett nytt tak och stora invändiga renoveringar.

Plan 12 ska få nya administrativa lokaler och ett nytt fläktrum som ska försörja plan 12 till 8. Yttertaket ska byggas om till att luta utåt, med utvändiga stuprör för att minska risken för vattenskador. Den tekniska infrastrukturen, det vill säga ventilationen, vatten, värme, el och UPS, avbrottsfri kraftförsörjning, genom hela huset ska byggas om.

– Det blir en uppgradering med bättre luft och energi genom bättre återvinning. Det blir en del mindre arbete på varje våning när den tekniska infrastrukturen ska renoveras men vi har entreprenörer som är vana att arbeta på sjukhus och vi arbetar för att undvika störningar i verksamheten, säger projektledaren Göran Isacson på Tyréns.

Den 18 augusti hålls ett startmöte med entreprenörer och representanter från sjukhuset och renoveringen ska påbörjas under september.

I ett första steg ska ett fundament gjutas söder om byggnad 101 där en kran ska stå. Besökare och personal möts inom kort av en byggnad med byggställningar och väderskydd men inga ingångar behöver stängas.Renoveringarna beräknas vara klara september 2018.


Effektiv användning av ytor

Inför projektet intervjuades representanter från verksamheten för att få en detaljerad kartläggning. Det visade sig att sjukhusbyggnaden har ytor som inte används optimalt. Totalt handlar det om cirka 20 procent överyta i förhållande till den verksamhet som bedrivs.

– I dag har vi lokaler som inte är anpassade efter verksamheten och det måste åtgärdas. Vi har exempelvis administrativ personal som sitter i gamla vårdsalar som inte alls är anpassade till den verksamhet som bedrivs, säger sjukhussamordnaren Isabell Zemrén Danielsson.

I byggnad 105 och 106, tidigare gamla geriatriken, ska två våningsplan byggas om till vårdavdelningar för att få just de bästa förutsättningarna. De ska ersätta vårdavdelningar i huvudbyggnaden för att förbättra flöden. Den ombyggnationen planeras att börja under hösten 2018.


Samordningsvinster i fokus

Just nu pågår redan arbetet med ombyggnationer för att skapa evakueringslokaler för administrativa verksamheter.

Befintliga tomma lokaler i byggnad 113 , där det tidigare varit hjälpmedelsförråd, ska användas. Det är i första hand personal vid inköp, 1177 Vårdguiden, palliativa rådgivningsteamet, utredning och vårdhygien som ska flytta. Deras nuvarande lokaler i byggnad 103 ska istället byggas om till hörcentral och logopedverksamhet.

En röd tråd i renoveringen är flöden och samordningsvinster.

– Vi är rädda om de resurser vi har och det har vägt tyngst i det här jobbet. Vi samlar kliniknära verksamheter i nära anslutning till varandra för att kunna samnyttja personella resurser, lokaler och utrustning, säger Isabell Zemrén Danielsson.

I ett slutskede av planen är målsättningen att även kunna flytta in verksamheterna från Stenbergska hälsocentralen till lasarettets lokaler.

Fortlöpande information 

Målet är att renoveringen inte ska påverka verksamheten och vid regelbundna möten ska personal hållas informerad av vad som sker. En framgångsfaktor är att fastighets- och verksamhetsutvecklingen sker i nära dialog med varandra.

– Arbetet som påbörjas efter sommaren innebär att miljön runt sjukhuset kommer att upplevas lite stökig. Men förhoppningsvis så finns det acceptans för detta då arbetet leder till något positivt, säger områdeschef för Lycksele lasarett Thomas Bäcklund.

Fakta:
Det här ska göras i ett första skede:
Byggnad 101
Nytt tak med utvändiga stuprör
Nya administrativa lokaler på plan 12 samt ett nytt fläktrum som ska försörja plan 12 till 8. Renovering av ventilation, vatten, värme, el och UPS i hela byggnaden.

Under hösten 2018
Byggnad 105 och 106
Två nya vårdavdelningar med kliniknära verksamheter ska byggas.
Renovering av ventilation, vatten, värme, el och UPS i båda byggnaderna.


Mer information
Eva Siewertz, fastighetsområdeschef Lycksele/Skellefteå, Västerbottens läns landsting
090-785 15 12, 070-513 26 26

Thomas Bäcklund, områdeschef Lycksele, Västerbottens läns landsting
0950- 39135, 070-543 91 35

Göran Isacson, projektledare från Tyréns
010-452 29 21

Vänliga hälsningar
Madelene Holmgren
072-525 74 67
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum