Skip to main content

Stora renoveringar vid Norrlands universitetssjukhus

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 09:11 CET

Flera större ombyggnationer och renoveringar är på gång vid Norrlands universitetssjukhus. Helt nya lösningar ska förhindra framtida problem.
– Vi gör det för att personal och patienter ska ha bra lokaler och för att verksamheten ska kunna fortsätta utvecklas, säger Malin Viklands, projektsamordnare vid fastighet.

För att åtgärda så kallade sjuka hus-problem får tre byggnader en helt ny lösning kring ventilation och skydd mot fuktskador. Byggnad 10, 2 och 4 ska under de kommande åren renoveras samtidigt som flera våningar byggs om för att bättre passa verksamheten.

Den nya ventilationslösningen på de tre husen innebär att fläktrum placeras på taken för bättre luftgenomströmning. Taken byggs även om med lutande överytor för att inte regnvatten ska ligga kvar. Byggnad 2 och 4 ska också tilläggsisoleras och tillsammans med byggnad 10 få nya fönster.

Alla inventarier tas bort
Även invändigt sker viktiga renoveringar. I byggnad 10 har renoveringen av våning sex och fyra startat och alla inventarier har tagits bort. Till sommaren ska även våning två genomgå samma omvandling.

– Vi tömmer våningarna ner till betongen. Till och med väggar som inte är bärande ska bort. Bara skalet blir kvar, säger Malin Viklands.

I byggnad 2 pågår renoveringar på våning nio där Medicincentrum ska flytta in och våning ett och noll som är hjärtmottagningens lokaler. I ett nästa steg ska arbetet även ske på fler våningar.

Nya lösningar ska motverka framtida problem

Förutom renovering byggs även våningarna om. Avloppsrören ska placeras mellan betong och innertak istället för i bjälklagen. På så sätt ska eventuella framtida vattenläckor kunna upptäckas tidigt och snabbt åtgärdas.

– Förändringarna ger en säkrare lösning och en mycket bättre arbetsmiljö, säger Malin Viklands. 

Kan påverka andra våningar
Under renoveringsarbetet kommer fler våningar att påverkas. De nya installationerna gör att nya schakt behöver plats i byggnaderna.

– Vi vill ta så lite verksamhetsyta i anspråk som möjligt för nya schakt men det kommer att bli lokalförändringar på samtliga plan i byggnad 10, säger Malin Viklands och tillägger att ett första möte om lokalplaneringen med representanter från verksamheten sker i början av februari.

Det kommer även att låta en del i de närmaste våningarna under rivning och uppbyggnad.
 – Vi är extremt noga med att dammtäta och se till att vi inte stör vården. Vi kommer också att ha en nära dialog med personalen och hålla dem uppdaterade om vad som händer, säger Malin Viklands.

Totalt kommer renoveringarna att pågå i cirka två år.


Fakta: Dessa våningar ska renoveras under 2016

Byggnad 2
Våning nio (byggs om för Medicincentrum). Klart sommaren 2016. Våning två (Kirurgmottagningens bröstmottagning). Börjar i april 2016.
Våning noll och ett (Hjärtmottagningen). Klart till årsskiftet 2016/2017.
Renoveringen av våning fyra i byggnad 2 (Operationscentrum) är klar.

Byggnad 10
Våning två (Cancercentrum och barn- och ungdomsmottagningen). Börjar sommaren 2016.
Våning fyra (Ortopedmottagningen). Ombyggnation pågår och arbetet beräknas ta två år. Våning sex (Medicincentrum). Ombyggnation pågår och arbetet beräknas ta två år.

Mer information
Ulf Widmark
Fastighetschef
Västerbottens Läns Landsting
090- 785 22 58
072-522 22 58

Vänliga hälsningar
Madelene Holmgren
090-785 72 33
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum