Skip to main content

Stort förtroende för hälso- och sjukvården i länet

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 10:42 CET

En majoritet av invånarna i Västerbotten (86 procent) anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. De flesta har också förtroende för hälso- och sjukvården och här har sjukhusen högre förtroende än hälsocentraler och sjukstugor.

Västerbottningarna har ungefär lika stort förtroende för 1177 på telefon som för sjukhusen vilket placerar landstinget på första plats nationellt. Förtroendet för 1177 Vårdguiden på webb är också stort och näst högst i landet.

– Vi har utvecklat både kvalitet och tillgänglighet är stolta och glada över att västerbottningarna känner sig trygga med det stöd vi ger. Vi har bland de kortaste väntetiderna i landet, säger Karina Salomonsson, verksamhetschef, 1177 Vårdguiden på telefon.

Det är några av resultaten från årets Hälso- och sjukvårdsbarometer, en nationell undersökning och en utveckling av tidigare Vårdbarometer.

Rimlig väntetid till hälsocentraler
67 procent av invånarna (65 procent nationellt) anser att väntetider för besök på hälsocentraler och sjukstugor är rimliga. Färre, 50 procent, ser väntetiderna till besök och behandling på sjukhus som rimliga. Nationellt är siffran 51 procent. Andelen som instämmer i att väntetider till såväl sjukhus som hälsocentraler och sjukstugor är rimliga ökar med stigande ålder. De med sämre allmänt hälsotillstånd instämmer i lägre grad i påståendet att väntetiderna är rimliga.

– Det är fantastiskt att så många anser att de har tillgång till den vård de behöver och dessutom känner förtroende för hälso- och sjukhusvården. Tyvärr så har vi brister i tillgängligheten vilket avspeglar sig i väntetiden för besök och behandling. Men vi arbetar ständigt med att hitta lösningar bland annat genom att öka samordningen av våra resurser i länet, säger Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Delade åsikter om vård ges på lika villkor
När invånarna får frågan om de uppfattar att vården ges på lika villkor är det omkring tre av fyra som kan ta ställning. Bland dem som har en åsikt är det drygt hälften som tycker att vården ges på lika villkor.

Årlig undersökning med ny metod
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor i Västerbotten och i Sverige i stort uppfattar hälso- och sjukvården. Målet med undersökningen är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och när­stående.

Undersökningen ger underlag för uppföljning och förbättringar såväl lokalt som nationellt. Hälso- och sjukvårdsbarometern har utvecklats utifrån tidigare Vårdbarometern och har från och med 2016 ett nytt upplägg med en mixad datainsamlingsmetod. Syftet med förändringen är att öka tillförlitlighet genom bättre representativitet i olika befolkningsgrupper. Förändringarna i metod och frågeformulär innebär att resultaten inte kan jämföras med tidigare års.

På Vården i siffror finns resultaten samlade. https://vardenisiffror.se/category/tematiskaindikatorgrupper/fortroende-for-halso-och-sjukvarden

Mer information
Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-514 45 32
Karina Salomonsson, verksamhetschef, 1177 Vårdguiden på telefon, 070-329 43 76
Annelie Hägglund, kommunikationsstrateg, om enkäten, 076-842 70 70

Vänliga hälsningar
Annelie Hägglund
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
076-842 70 70

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum