Skip to main content

Svenskt Smärtforum 2010

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 11:32 CEST

Den 13–14 oktober arrangeras Svenskt Smärtforum i Umeå, där aktuell smärtsjukvård och forskning presenteras. Konferensen vänder sig till alla som arbetar inom fältet.

Det är första gången som föreningen Svenskt Smärtforums årliga möte arrangeras i norra Sverige. I år står Rehabiliteringsmedicinskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus samt Enheten för rehabiliteringsmedicin vid Umeå universitet, som värdar för mötet som äger rum i Aula Nordica.

Konferensen vänder sig till alla som arbetar inom smärtområdet. En av huvudtalarna är professor Michael Sullivan från Montreal som medverkar med föreläsningen "Pain, disability and social integration". I övrigt medverkar flera forskare från Umeå. Några teman är:

  • Smärta hos barn och ungdomar
  • Smärta och personer med funktionshinder
  • Behandling av långvarig smärta
  • Smärta från käke och nacke
  • Hormoner, stress och smärta

Det senaste inom svensk smärtforskning presenteras också i form av aktuella avhandlingar, posterpresentationer och utställare. Moderator för dagarna är Staffan Ling.

Inbjudan till media
Med anledning av Svenskt Smärtforum 2010 inbjuds media till ett lunchmöte. Vid mötet ges information om konferensen samt möjlighet att ta del av material och bestämma möte med enskilda föreläsare. Hela konferensen är öppen för media.

Tid: onsdag den 13 oktober, klockan 12.00.
Plats: restaurangen utanför Aula Nordica, campus Umeå.

För program och mer information se: www.smartinformation.se/program.php

Den som vill läsa mer om aktuell smärtsjukvård i Sverige hittar information i rapporten "Rehabilitering vid långvarig smärta" som presenterades i maj 2010 av Statens beredning för utvärdering, SBU. Länk till rapporten: www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Rehabilitering-vid-langvarig-smarta/

Välkommen!

För mer information:
Sven-Olov Edvinsson, verksamhetschef, Rehabiliteringsmedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, telefon: 070-602 66 34
Birger Mattsson, avdelningschef, Rehabiliteringsmedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, telefon: 070-349 95 55