Skip to main content

Tryggare elförsörjning på Nus

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 09:32 CEST

Nu inleds arbetet för att förstärka elförsörjningen vid Norrlands universitetssjukhus, Nus. – Sjukhusets elnät är underdimensionerat och anläggningen behöver moderniseras för att klara våra framtida behov av effektökning, säger Ulf Olofsson, chef för verksamhetsområde Service.

Arbetet i elanläggningen genomförs i två steg och beräknas vara slutfört den sista november. Att det görs på senhösten beror på att det finns lägre risk för åska som kan orsaka störningar i elnätet.

– Den 15 oktober påbörjas det inledande tekniska arbetet och tidigt på morgonen den 16 oktober gör vi sedan ett reservkraftsprov för att se att allt fungerar enligt plan. Sedan kan vi gå in andra fasen av arbetet som beräknas pågå november månad ut, säger Ulf Olofsson.

Planeringen har pågått sedan i våras för att alla elarbeten ska kunna genomföras obemärkt. Men det finns ändå en viss förhöjd risk för störningar i sjukhusets elförsörjning under den aktuella perioden.

– Men, det här är inte frågan om ett planerat elavbrott. Det är väldigt viktigt att påpeka. Målsättningen är att arbetet ska göras utan att det stör verksamheten eller elförsörjningen, säger Ulf Olofsson.

Med anledning av projektet har alla verksamheter vid Nus fått i uppdrag att se över sina avbrottsplaner.

– Budskapet till verksamheten har varit att de ska se över sina reservrutiner för att höja beredskapen om störningar skulle inträffa under den aktuella perioden, eller vid något annat tillfälle för den delen, säger chefläkare Ulf Segerberg.

När det uppgraderade elsystemet vid Norrlands universitetssjukhus är färdigbyggt kommer det att finnas fler inmatningar med el för att trygga stabil drift.

– Med det nya systemet räknar vi med färre elavbrott och därmed en höjd patientsäkerhet, säger Ulf Segerberg.

Vissa funktioner och utrustning av särskild vikt måste alltid fungera och ska därför alltid vara anslutna till en avbrottsfri elförsörjning, UPS.

Mer information lämnas av:
Ulf Olofsson, chef för verksamhetsområde Service, 090-785 72 47, 070-690 72 47.
Ulf Segerberg, chefläkare, 090-785 73 28, 070-688 84 40.