Skip to main content

Två presskonferenser i en

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 10:05 CET

I morgon, tisdag 9 november, sammanträder landstingsstyrelsen för att bl.a. ta ställning till förslaget till landstingsplan för åren 2011-2013 samt budget för nästa år.

Ett annat viktigt ärende på sammanträdet är fördelningen av de s.k. spjutspetspengarna för forskning inom medicin och odontologi vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Totalt handlar det om att fördela närmare 27 miljoner kronor till tio olika forskare. Pengarna fördelas på tre år. Dessa forskningsanslag är unika för Landstingssverige. En extern grupp av vetenskapligt kvalificerade personer har granskat och bedömt inkomna forskningsansökningar.

Presskonferens kl. 15.00:

För att berätta om fördelningen av dessa spjutspetspengar bjuder landstinget in till en presskonferens i morgon, tisdag, klockan 15.00 i Vilhelminarummet, landstingshuset i Umeå.

På plats för att berätta om satsningen, som nu görs för sjätte gången, är professor Anders Waldenström som koordinerat granskningsgruppens arbete, landstingets FoUU-chef Jack Lysholm samt  två av de kvinnliga forskare som nu får del av spjutspetspengarna.

Presskonferens kl. 16.00:

Klockan 16.00 i morgon eftermiddag håller landstingsstyrelsen presskonferens för att berätta om övriga beslut på sammanträdet. Denna presskonferens äger rum i styrelserummet i landstingshuset.

Vi bjuder på eftermiddagsfika i samband med presskonferensen om fördelningen av forskningsmiljonerna.

Välkomna till våra två presskonferenser under tisdagen!