Skip to main content

Ultraljud av halskärl visar risk i svart på vitt

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 09:19 CEST

Blir färre sjuka och dör i förtid om de bättre förstår risken för hjärtinfarkt och stroke? Kan en ”abstrakt” risk bli konkret? De frågorna vill forskarna nu besvara i en västerbottnisk behandlingsstudie som blir en av de största i världen.

Det förebyggande arbetet mot hjärt-kärlsjukdom har varit mycket framgångsrikt i Västerbotten. Men mer kan göras, menar initiativtagarna till studien.

– När 60–70 procent av hjärtinfarkterna inträffar i en grupp som vi – utifrån dagens metoder – inte satsar mycket på är det dags att tänka i nya banor, menar Margareta Norberg, medicinsk koordinator för VHU, Västerbottens hälsoundersökningar.

I själva verket uppvisar nämligen de flesta som drabbas av hjärtinfarkt eller stroke inte någon större risk för sjukdom. Men eftersom gruppen är så stor till antalet är det ändå just där som de flesta fall inträffar.

"Preventiv paradox"
Det är denna motsägelse, denna ”preventiva paradox” som tillsammans med nya möjligheter genom ultraljudsteknik fått forskarna att ställa upp nya hypoteser:

– Den ena är att en ultraljudsbild av halsens kärl bättre kan identifiera personer i riskzonen. Den andra är att denna kunskap – rätt kommunicerad – motiverar individen till ett hälsosammare liv, säger Ulf Näslund, professor på Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus.

Det är han som tillsammans med Margareta Norberg initierat behandlingsstudien Vipviza, där de testar nya metoder för riskbedömning och -kommunikation i stor skala.

– Frågan är alltså om en bild – i svart på vitt – i högre grad motiverar dig att ändra livsstil.

Målgrupperna är två, läkare och patienter. Och budskapet är rakt igenom positivt – att du alltid kan påverka din egen risk.

Mer information:
Ulf Näslund
Professor, Hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus
Telefon: 070-514 63 22
E-post: ulf.naslund@vll.se

Margareta Norberg
Adjungerad lektor, medicinsk koordinator för VHU, Västerbottens hälsoundersökningar
Telefon: 070-187 13 35
E-post: margareta.norberg@umu.se

 

Med vänlig hälsning
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting