Skip to main content

Utdelning av folkhälsopris 2015

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 15:11 CET

De tre nämnderna för folkhälsa och primärvård i Västerbottens läns landsting delar den 16 februari ut 2015 års folkhälsopris för folkhälsofrämjande verksamhet på totalt 60 000 kronor.

Det är första gången som nämnderna i Skellefteå- och Norsjöområdet, Umeåregionen och södra Lappland delar ut varsitt folkhälsopris på 20 000 kronor, ett pris som i framtiden ska utdelas årligen. Folkhälsopriset går till både föreningar och personer och årets prissumma varierar från 5 000 kronor till 20 000 kronor.

Nämndernas årliga folkhälsopris ges till verksamhet och arrangemang som, utifrån landstingets folkhälsopolitiska mål 2015–2019, stärkt, synliggjort eller fokuserat på någon av följande kategorier: fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel, tobak, alkohol, narkotika, dopning och överdrivet spelande samt psykisk hälsa.

– Det är viktigt att synliggöra och stimulera det fantastiska folkhälsoarbete som bedrivs i hela Västerbotten, både bland föreningar och enskilda personer, säger Janeth Lundberg (S), ordförande för nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet.

Prisutdelningen sker vid landstingsfullmäktiges sammanträde i fullmäktigesalen ovanför gamla biblioteket i Umeå den 16 februari i Umeå klockan 11.30. Då finns alla pristagarna, samt företrädare för de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård, på plats för både intervjuer och fotografering.

Vänliga hälsningar
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landstingLandstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum